Meici 48

Meici

, Asıl adı , 1867-1912 arasında Japon imparatoru. Japonya’nın modernleşmesinde önemli rol oynamıştır (d. 3 Kasım 1852, Kyoto – ö. 30 Temmuz 1912, Tokyo, Japonya).

İmparator ’nin ikinci oğluydu. 1860’ta veliaht prens ilan edildi. Babasının ölümü üzerine 1867′ de tahta çıktı. Ertesi yıl samurai’lerin yardımıyla Tokugava şogun­luğuna son vererek yönetimi fiilen eline aldı. Babasının tersine modernleşme akımı­nı destekleyerek Japonya’yı Batılılaşma yo­luna sokan Beş Maddelik Ant’ı yayımladı (1868). Feodal toprak düzeninin kaldırıl­ması (1871), yeni bir okul sisteminin kurul­ması (1872), hükümette kabine sisteminin benimsenmesi (1885), Meici Anayasası’nın yürürlüğe konması (1889), bir parlamento oluşturulması (1890) gibi köklü yenilikleri onayladı. Çin-Japon Savaşı (1894-95) ve Rus-Japon Savaşı’nda (1904-05) etkin rol oynadı. 1910’da Kore’nin Japonya’ya ilha­kıyla ilgili bir ferman çıkardı.

Yaşam biçimiyle de Batı düşünce ve buluş­larının Japon kültürü temeli üzerine otur­tulmasına örnek olan Meici’nin geleneksel Japon tarzında yazdığı 100 bin kadar şiiri vardır.

Amerikalıların en ödlek, sümüklü, alçak ve namussuz olduğunu söyleyen ünlü ABD’li gazeteci, yazar

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language