Meir 48

Meir

, İsa’dan sonraki yaklaşık 200 yıl boyunca Filistin’de Yahudi sözlü şeriatını yorumlayan bilginlerin en büyüklerinden biri.

Öğretmeni ’nın geleneğini sürdürerek Halaha’ları (Yasalar) konularına göre derlemiştir. Bun­lar sonradan Öğrencisi Haham Yehuda hanasi’nin hazırladığı Mişna’ya katılmıştır.

Anadolu’da doğan Meir’in asıl adı Nehorai ya da Meşa’ydı. Haham Akiba’nın, Bar Kohba ayaklanmasını (İS 132-135) izleyen baskı döneminde Romalılarca öldürül­mesi üzerine Filistin’den kaçtı, ama son­ra Uşa kentine döndü. Orada Sanedrin adıyla bilinen Yahudi mahkemesinin yeni­den kurulmasında görev aldı. Başka kent­lerde de Yahudi akademileri kurdu. Saned­rin başkanı Simeon, bir protokol sorunun­dan ötürü Meir’i aforoz etmekle tehdit edince, ona açıkça karşı çıktı: Ardından Filistin’den ayrılarak Anadolu’ya döndü.

Hıristiyan geleneğinde Yeni Ahit’teki üç mektubun, dördüncü sırada yer alan İncil’in yazarı

 

Meir, Halaha hükümlerinin lehindeki ve aleyhindeki kanıtlan çözümlemekteki bü­yük tartışma ustalığıyla ün kazandı. Tal­mud, Meir’in bir şeyin hem temiz hem de kirli olduğunu kanıtlayacak 150’şer neden göstere­bildiğini belirtir. Adı Mişna’da en az 300 kez geçer. Kıssalarıyla da tanınan Meir’in anek­dotlarla süslediği konuşmalarıyla dinleyenleri büyülediği anlatılır. Karısı Beruria, Talmud’ da cömertlik ve inanmışlık örneği olarak gösterilir. Ortaçağ boyunca Meir’in keramet gücü konusunda yayılan efsaneler Baal ha­Nes (Mucize Yaratıcısı) olarak da anılmasına yol açmıştır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language