Meissen porseleni 48

Meissen porseleni

, ya da olarak da bilinen, 1710′ dan beri Saksonya’da, Meissen fabrikasında üretil­mekte olan sert hamurlu Alman porseleni.

Avrupa’da yapılan ilk başarılı sert hamurlu porselendi ve yaklaşık 1756’ya değin Avrupa porselenlerinin en önde geleni oldu. Bu tarihten sonra üstünlük Fransız Sevres por­selenine geçti. Çin porseleniyle eşdeğerdeki gerçek porselenin gizini, 1707’lerde simyacı ve daha önceki çalışmaları sırasında türünün bilinen en sert örneği olan gözeneksiz bir seramik üretme yi başaran fizikçi keşfettiler. İlk porselenler duman rengindeydi, yarı saydamlık tam anla­mıyla sağlanamamıştı; ama zamanla önemli gelişmeler elde edildi.

Almanya’da geliştirilen ve II. Dünya Savaşı sırasında etkin biçimde kullanılan avcı uçağı

 

Damgası bir çift mavi renkli çapraz kılıçtan oluşan Meissen porseleni en parlak dönemi­ni 1731’den sonra, modelleri heykelci ’in tasarladığı sıralar­da yaşadı. 1737-41 arasında Kandler ile Johann Friedrich Eberlein birlikte, fabrika yöneticisi Brühl kontu Heinrich için üstü kuğu ve su perisi gibi figürlerle bezeli rokoko üslubunda 2.200 parçalık bir ye­mek takımı tasarladılar. 1739 dolaylarında, soğan deseni (Zwiebelmuster) adı verilen, mavi renkli bir sıraltı bezeme kullanılmaya başladı ve çok tutularak kopya edildi. 1740’tan sonra tek ya da buket halinde doğalcı bir tarzda betimlenmiş çiçekler içe­ren ve Alman çiçekleri (deutsche Blumen) adıyla bilinen bir bezeme üslubu kullanıl­maya başladı.

Geminiano Cozzi’nin 1764’ten 1812’ye de­ğin Venedik’te yaptığı, daha çok Meissen porseleninin özgürce uyarlanmış çeşitleme­leri biçimindeki yumuşak hamurlu rokoko porselenlere denir. Damga­sı gemi çapası biçimindedir.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language