Meissner etkisi 48

Meissner etkisi

, üstün iletken duruma geç­mekte olan bir malzemenin içindeki bölge­den magnetik alanın itilip çıkarılması olgu­su.

Üstün iletkenlik, geçiş sıcaklığı denen ve genellikle mutlak sıfıra çok yakın olan bir sıcaklığın altında malzemenin elektriksel direncinin ortadan kalkmasıdır. Bütün üs­tün iletkenlerin ortak bir özelliği olan Meissner etkisini 1933’te Alman fizikçiler W. Meissner ve R. Ochsenfeld buldu.

Magnetik alan içinde tutulan bir üstün ilet­kenin sıcaklığı elektrik direncinin birden sıfıra indiği değere kadar düşürülürse, içindeki magnetik alanın tümü ya da bir bölümü dışarı itilip çıkarılır. Görece zayıf magnetik alanlar bütün üstün iletkenlerden tümüyle çıkarılır. “Üstün iletkenin içi” deyi­mi malzemenin yaklaşık milyonda 2-3 cm’lik bir yüzey katmanının içindeki bölü­mü anlamına gelmektedir. Dış magnetik alanın şiddeti malzemenin üstün iletken du­ruma geçmesini önleyecek kadar büyükse Meissner etkisi ortaya çıkmaz.

Magnetik alanın sürekli mıknatıs­la sağlandığı, çıkış enerjisi çok küçük alter­natif akım elektrik üreteci.

 

Orta şiddetteki magnetik alanlar kısmi bir Meissner etkisine neden olur; bu durumda malzeme içindeki magnetik alan zayıflar ama tümüyle yok olmaz. I. tip olarak tanımlanan üstün iletkenlerde (kalay ve cıva gibi) malzeme içindeki kimyasal katışkılar ve fiziksel kusurlar ortadan kaldırılarak ve malzemeye uygun boyutlar ve uygun bir biçim verilerek tam Meissner etkisinin ger­çekleşmesi sağlanabilir. II. tip olarak tanım­lanan üstün iletkenlerde ise (vanadyum ve niyobyum gibi) malzemenin boyutları ve biçimi ne olursa olsun, orta şiddetteki magnetik alanlar için, yalnızca kısmi Meiss­ner etkisi gözlenir. Bu tür üstün iletkenlerde zayıf magnetik alanlarda tam Meissner etki­si gerçekleşir. Magnetik alanın şiddeti yük­seltildikçe alanın malzeme dışına itilip çı­kartılan bölümü giderek azalır; magnetik alanın şiddeti daha da yükseltilirse, belirli bir alan şiddeti değeri için malzeme üstün­iletken olma özelliğini birdenbire yitirir.

Meissner etkisi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language