Mekanik enerji 48

Mekanik enerji

, bir sistemin kinetik ener­jisi (hareket enerjisi) ile potansiyel enerjisi­nin (parçalarının konumuna bağlı olarak sistemde depolanan enerji) toplamı.

Yalnız­ca kütleçekimi kuvvetlerinin etkisi altında olan ya da sürtünme ve havanın direnci gibi enerji kaybına yol açan kuvvetlerin bulun­madığı ya da yok sayılabilecek derecede küçük olduğu ideal bir sistemin mekanik enerjisi sabittir. Bu nedenle salınım hareke­ti yapan bir sarkacın, hızının en büyük ve yerden yüksekliğinin en az olduğu dikey konumunda kinetik enerjisi en büyük ve potansiyel enerjisi en küçük değerdedir. Sarkaç, hızının sıfır ve yerden yüksekliğinin en büyük olduğu salınımın uç noktalarında ise en düşük kinetik enerjiye ve en yüksek potansiyel enerjiye sahiptir. Sarkaç hareket ederken enerji sürekli olarak bir biçimden öbürüne dönüşür. Sarkacın göbek milindeki sürtünme ve havanın direnci yok sayıldığın­da kinetik ve potansiyel enerjilerinin topla­mı yani mekanik enerjisi sabittir. Aslında, sarkacın havanın direncine ve sürtünme kuvvetlerine karşı yaptığı iş nedeniyle siste­min dışına çok küçük bir enerji aktarıldığın­dan, her salınım sonunda enerji bir miktar azalır.

Yer-Ay sisteminin mekanik enerjisi de hemen hemen sabittir ve ritmik olarak kinetik ve potansiyel enerjiler birbirine dönüşür. Ay’ın elips yörüngesi üzerinde Yer’den en uzak noktadaki hızı ve kinetik enerjisi en küçük, potansiyel enerjisi ise en büyük değerdedir. Ay’ın en hızlı hareket ettiği nokta Yer’e en yakın olduğu konumu­dur ve bu konumunda potansiyel enerjisinin bir bölümü kinetik enerjiye dönüşmüş du­rumdadır.

Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisini konu edinen bilim dalı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language