Mekke Şerifleri 48

Mekke Şerifleri

, olarak da bilinen, 961/1916 arasında Mekke ve Medine () kentlerini yarı bağımsız biçimde yöneten ve ’in soyundan gelen aileler.

Emeviler döneminde Hicaz’daki güçlerini yitiren ’nin torunları, 10. yüzyilda Abbasi halifelerinin hoşgörüsüyle Mekke ve Medine’de yeniden egemen oldular. ’nin oğlu ’ın altıncı kuşaktan torunu ’yla başlayan Musaoğulları dönemi 1061’e değin sürdü. Bu dönemde Mekke şerifleri Fatımilerin Hicaz’a yönelik yayılmacı girişimlerini engellemeye çalıştılar. Tacü’l-Meali Şükr’ün ölümünü izleyen iki yıllık kargaşadan sonra Haremeyn’in yönetimini ele geçiren Haşimiler döneminde (1063-1201), Fatımi halifeleriyle Abbasi halifeleri arasında egemenlik çatışması Büyük Selçukluların Hicaz’ı denetim altına almalarıyla son buldu. Musa’nın torunlarından ’nin Kabe’yi ziyaret bahanesiyle Mekke’ye girdikten sonra bölgeye egemen olmasıyla da  Katadeoğulları dönemi (1201-1916) başladı. Mekke şerifleri Abbasi Devleti’nin yıkılışından (1258) sonra Memluklerin, 1517’de de Osmanlıların himayesine girdiler.

Bağımsız bir arap devleti kurmayı amaçlayan son Mekke şerifi Hüseyin bin Ali 1915 sonlarında ’nı başlatarak 1916’da krallığını ilan etti. Ama II. Abdülaziz’e yenilince tahtını oğlu Ali’ye bırakarak ülkeden ayrıldı. Aynı yıl Vehhabilerin önce Mekke’yi, sonra Medine’yi ele geçirmeleri üzerine Ali de krallıktan vazgeçerek Irak’a kaçtı.

Tasavvufta cezbe yoluyla bütün ruhsal aşamaları geçmiş, bütün gerçeklikle­re ermiş kişi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language