Mekruh 48

Mekruh

, İslamda, yapılmaması, yapılması­na yeğlenen eylem. Haramdan farkı kesin yasak getiren bir nitelik taşımamasıdır.

Mekruhu işleyen kınanmaz, ama işleme­yen sevap kazanır. Buna karşılık mekruhu helal kabul etmek küfür sayılmaz. Hanefi fıkıh bilginleri mekruhu iki bölüme ayınr­lar: Tahrimen mekruh ve . Tahrimen mekruh, yapılması istenme­yen ve harama yakın olan eylemdir; ışlenmesi ahirette azabı gerektirir. Bir va­cibin yapılmaması tahrimen mekruh, tahri­men mekruh olan işlerin yapılmaması da vaciptir. Tenzihen mekruh ise helale yakın olan ve işlenmesi yasaklanmayan iştir.

Tenzihen mekruh olan eylemleri işleme­mek sünnet ve müstehab, sünnet ve müs­tehab olan eylemleri işlememek de tenzi­hen mekruhtur.

İslam hukukunda evlenen erkeğin eşine vermekle yükümlü olduğu para ya da mal

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language