Meksika Savaşı 48

Meksika Savaşı

, ABD ile Meksika arasın­da, ABD’nin 1845’te Teksas’ı ilhakı ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle çıkan savaş (Ni­san 1846-Şubat 1848). ABD’nin kesin zaferi ve Rio Grande’den Büyük Okyanusa kadar uzanan geniş Meksika topraklarını (1,3 milyon km²) ele geçirmesiyle sonuçlan­mıştır.

Texas’ın ilhak edilmesinin yarattığı gergin­liğin ardından, ABD başkanı , ’ı tartışmalı Texas sınırı konusunu ve Meksika’nın elindeki New Mexico ile California’nın satın alınmasını görüşmek üzere Mexico’ya gönderdi. Mek­sika yöneticilerinin bu görüşmeyi reddetmesinden sonra, General komutasındaki birliklere Nueces ile Rio Grande arasındaki tartışmalı bölgeyi işgal etme emrini verdi (Ocak 1846). Kongre’den Meksika’nın bu tutumu nedeniyle savaş açılmasını isteyeceği bir sırada, Meksika birliklerinin 25 Nisan’da Rio Grande’yi geçerek Taylor’ın birliklerine saldırdığını öğrenince, 11 Mayıs’ta Meksika’nın “ABD topraklarında Amerikalı kanı döktüğü” te­masını işleyen bir konuşma yaptı. Kongre 13 Mayıs’ta savaş ilanını büyük çoğunlukla onayladı. Demokratlar savaşı coşkuyla des­teklerken, girişimi haksız bir toprak gaspı olarak gören Whig’ler ile köleciliğin yeni topraklara yayılmasından kaygı duyan köle­cilik karşıtı çevreler savaşa karşı çıktı.

ABD kamuoyundaki derin bölünmeye karşın, ABD birlikleri sayıca daha üstün olan Meksika ordusunu bütün önemli çar­pışmalarda yenilgiye uğrattı. Taylor’ın kuv­vetleri Meksika’nın kuzeydoğusunu işgal etti. Albay Stephen Keamy New Mexico ve Califomia’yı ele geçirdi. General Veracruz’dan Mexico üzerine yürüdü. Mexico’nun 14 Eylül 1847’de düşmesiyle savaşın askeri aşaması sona erdi.

Koloni dönemi Amerika tari­hinde, New England’daki ilk kalıcı koloniyi kuran (1620) göçmenleri İngiltere’den taşı­yan gemi

 

Barış görüşmelerini yürütmek üzere Scott’ın kuvvetleriyle birlikte Mexico’ya giden , Meksika’da yeni bir yönetimin kurulmasından sonra 2 Şubat 1848’de ’nı imzaladı. Antlaşmayla bugünkü New Mexi­co, Nevada, Arizona ve California eyaletle­rini oluşturan topraklar 15 milyon ABD Doları karşılığında ABD’ye bırakıldı.

Savaştan ulusal bir kahraman olarak çıkan Zachary Taylor 1849’da Polk’un yerine başkan oldu. Öte yandan savaş ABD’de köleliğe ilişkin tartışmaların daha da yoğun­laşması sonucunu doğurdu.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language