Mekteb-i Maarif-i Adliye 48

Mekteb-i Maarif-i Adliye

, olarak da bilinir, 1838’de sivil kamu görevli­si yetiştirmek amacıyla İstanbul’da Babıali bünyesinde açılan öğretim kurumu.

1839’da eski defterdarlık binasına, bir yıl sonra da Sultanahmet Camisi’nin Hünkar Dairesi’ne taşındı. Hazırlanan nizamnameye göre her yıl okula 50’si yatılı, 50’si gündüzlü 100 öğrenci alınacak, mezunlarından sınavda başarılı olanlar Babıali, Maliye Nezareti ve Hariciye Nezareti’nde görevlendirilecekti. İlk mezunlarını 1841’de veren Mekteb-i Maarif-i Adliye, rüştiyelerin açılmasından sonra önemini yitirdi. 1862’de de benzeri bir okul olan ile birlikte kapandı.

Osmanlı Devleti’n­de, Tanzimat döneminde bugünkü Yargı­tay ve Danıştay’ın görevlerini üstlenen yük­sek kurul.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language