Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 48

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye

, -i Şahane olarak da bilinen, İstanbul’da, sivil hekim yetiştirmek için açılan (1867) Osmanlı öğretim kurumu.

Osmanlı döneminde toplum sağlığına dö­nük bir öğretim kurumu açılması girişimi ile başladı. Askeri hekim ve cerrah yetişti­ren bu iki okul, 1836’da Mekteb-i Tıb­biye adı altında birleştirildi. Ülkenin tüm vilayet ve sancak merkezlerinde birer sivil hekim bulundurulmasını sağlamak amacıyla bir tıp okulu açılması Tanzimat döneminde gerçekleşebildi. 1867’de rüştiye sonrası öğ­retim veren altı  sınıflı Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye açıldı. Öğretim dili Fransızca olan okulda öğrenim görmek için giriş sınavını kazanmak, Osmanlı uyruğunda (Müslüman ya da gayri müslim) olmak, 16 yaşından küçük ve 25 yaşından büyük olmamak gerekiyordu.

İlgiyi artırmak için mezunların askerlik yükümlüsü olmamaları ve yüksek bir aylıkla hükümet tabibi atanmaları hükme bağlandı. 1871’de okulun öğretim dili Türkçe oldu. 1874’te Ahırkapı’da yapılan yeni yapısına taşınan Mebteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin içinde eczacılık öğretimine de yer verildi. Rüştiye mezunlarının tıp dersle­rini izlemekte güçlük çekmeleri üzerine, okulun bünyesinde hazırlık sınıfı olarak bir yıllık Tıbbiye idadisi açıldı. 1908’de Hay­darpaşa’daki yeni yapısına (sonra Haydar­paşa Lisesi, bugün Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi) taşınan okul, 1909’da Mek­teb-i Tıbbiye-i Şahane ile birleştirildi ve 1909-10 öğretim yılında Tıp Fakültesi adını alarak ’ye (sonra İs­tanbul Üniversitesi) bağlandı.

Osmanlı eğitim kurumunda orta öğretim amaçlı açılan okullar

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language