Mekteb-i Ulum-ı Edebiye 48

Mekteb-i Ulum-ı Edebiye

, İstanbul’da 1839’da sıbyan mektebinin üzerinde öğre­tim yapmak amacıyla kurulan Osmanlı eği­tim kurumu.

Sultan erkek çocuklar için ilköğretimi zorunlu kılan ve sıbyan mektep­lerinin yaygınlaştırılmasını öngören ferma­nının ardından (1824) ortaöğretime hazırlık okullarının açılmasına girişti. Mekteb-i Ulum-ı Edebiye de bu çerçevede açılan okullardan biriydi. Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye için öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan bu okula sıbyan mektebini biti­renler alınacaktı. Okula girişleri özendir­mek amacıyla, mezun olacakların evkaf yönetiminden aylık alacakları duyuruldu. Gerçekten de bu okulu bitirenler genellikle devlet dairelerine memur olarak alındılar. Ayrıca 25 yaşından önce medreselerde ulum-ı akdiye ve ulum-ı şeriye okuyan, öğrenciler de medrese mezunu sayıldılar.

Mekteb-i Ulum-ı Edebiye 1862’de, onun benzeri bir okul olan Mekteb-i Maarif-i Adliye ile birlikte kapandı.

İstanbul’da, 1867’de sivil hekim yetiştirmek için açılan Osmanlı öğretim kurumu

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language