Melanizm 48

Melanizm

, hayvan dokularında siyah pig­ment (melanin) birikimi. Albinizmin karşıtı sayılabilecek bir süreç olan melanizmin kimyası tirozin () metabolizma­sıyla yakından ilintilidir. Melanizm aynca hücrelere melanin yığılmasıyla oluşan kötü huylu melanomlar biçiminde patolojik ola­rak da ortaya çıkabilir.

Siyah pigment birikiminin, hayvanlarda güneşin morötesi ışınlarının zararlı etkileri­ni önlemek, soğuk iklimli bölgelerde küçük soğukkanlı canlıların ısı soğurmasını () düzenlemek, etkinliklerini alaca­karanlıkta sürdüren hayvanların gizlenmesini sağlamak ve göze gelen ışık ışınlarının sayısını sınırlayıp göz küresi içinde dağılan ışığı soğu­rarak görmeyi güçlendirmek gibi yararlı etki­leri vardır.

Sanayi bölgelerinde yaşayan hayvanların çevre kirliliğinden ötürü deri, tüy ve kürkle­rinin koyulaşmasına adı verilir. Genellikle 100 yıldan kısa bir sürede, yani birkaç kuşaklık bir süreçte oluşan bu hızlı değişim, değişime uğrayan bireylerin öbürlerine göre hayatta kalma ve çoğalma olasılığını artırır. Gece kelebeklerinde görü­len (soluk renkli formla­rın yerini tümüyle siyah formların alması) en çarpıcı örneklerden biridir. Bazı özel yüzeylere uyum sağlayarak korunan açık renkli kelebekler sanayi dumanlarının etki­siyle kararan yüzeyler üzerinde kuşlara kolaylıkla yem olmalarına karşın, renkleri ortamla kaynaşmış olan melanik bireyler bu tehlikeden uzaktır. Yinelenen kalıtsal değ­şinimle (mutasyon) ortaya çıkan melanik bireyler doğal seçme yoluyla çoğalır.

tiroit bezinin belirgin biçimde irileşmesi (guatr), çok sayıda sert yumru oluşması ile ortaya çıkan bozukluk

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language