Melankoli 48

Melankoli

, yoğun elem, karamsarlık, suç­luluk duygusu, sanrılar ve değersizlik dü­şünceleriyle ortaya çıkan, intihar girişiminin en sık görüldüğü ağır duru­mu.

Haz ile doyumun acıda ya da aşağılanmada aranması biçiminde görülen cinsel sapma

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language