Melatonin 48

Melatonin

, Memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibyumlarda epifiz bezinden salgıla­nan hormon. Yale Üniversitesi’nde araştır­malar yapan tarafından 1958’de bulunmuştur.

Önceleri melatoninin amfibyumlarda deri­nin renginin açılmasına neden olduğu düşü­nülüyordu; son yıllarda memelilerdeki iş­levleri üzerine yapılan araştırmalar, buna ek olarak, uyku çevrimini ve ergenlik döneminde ortaya çıkan iç salgı değişiklikle­rini düzenlediğini gösterdi. Epifiz bezinden salgılanan melatonin miktarı, bireyin yaşına ye salgının yapıldığı zamana göre değişir. Örneğin, salgı miktarı geceleri artar, gün­düz azalırken, yedi yaşından küçük çocuk­larda daha büyüklere, özellikle erişkinlere oranla çok fazladır. Üreme organlarının gelişmesinde rol oynayan prolaktin gibi hormonlar, vücuttaki melatonin miktarı azaldıktan sonra etkin hale gelebileceğin­den, melatoninin çocukta erken cinsel ol­gunlaşmaya engel olduğu söylenebilir.

Epi­fiz bezlerinde hormon salgılayan ur bulunan çocukların, yaşıtlarına göre daha erken yaşta cinsel olgunluğa erişmesi bu varsayımı doğrulamaktadır. Melatonin uyku çevrimi­nin düzenlenmesinde de önemli rol oynar; yapılan deneylerde vücuduna hormon şırın­ga edilen bireylerin uykusunun geldiği göz­lenmiştir. Buna göre, geceleri melatonin salgısının artmasıyla uyuma isteği doğar ve artar, sabaha karşı hormon salgısının dur­ması uykunun hafiflemesine neden olur. Küçük çocukların erişkinlerden daha çok uyuması, melatonin salgısının miktarıyla açıklanabilir.

Beyin ve omuriliği örten zarların bakteri, virüs ya da mantar bulaşması sonucu iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve kimi zaman ölüme yol açan hastalık

 

İnsan dışındaki memelilerde uzun kış gece­lerinde yaza oranla daha fazla salgılanan melatoninin bir tür üreme ve çiftleşme sinyali olduğu sanılmaktadır. Üreme ve çiftleşme dönemleri ilkbahar gibi elverişli mevsimlere rastlayan hayvanlarda melato­nin, üreme çevrimini gündüz ve gecenin uzunluğuna göre düzenleyen bir biyolojik saat olarak görev yapar.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language