Melek Ahmed Paşa Camisi 48

Melek Ahmed Paşa Camisi

, Diyarbakır’ da, kale içinde, batıdaki Urfa Kapısı’nın yakınında cami. 1587-91 arasında Melek Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Ke­sin değilse de ’ın yapısı olabi­lir. Dükkan ve depo gibi mekanların üstün­de yükselen fevkani bir camidir. Kıble ve kuzey duvarları siyah ve beyaz taş sıralarıy­la örülmüştür; batı ve doğu duvarları yalnız siyah taştandır. Ana caddeye bakan kıble duvarının doğu köşesine yakın yerinde, duvar yüzeyinden dışarıya çıkıntılı ve üç dilimli kemerinin kavsarası mukarnaslı bir taçkapı vardır. Bu taçkapıyla başlayan bir geçit caminin altından geçerek kuzeydeki avluya açılır. Aynı biçimde yapının batı bölümünün altından da gene öndeki ana caddeye açılan bir sokak geçer.

Simetrik olmayan cephe düzeni kuzeyde de görülür. Bu cephedeki yapıya dik bir merdivenle çıkılan cümle kapısı orta eksen üzerinde değil, batı köşesine daha yakındır. Son cemaat yeri yoktur, kapıdan doğrudan doğruya iç mekana girilir. Yaklaşık 11,5 m çapındaki kubbe önde ve arkada (kıblede ve kuzeyde) beden duvarlarına, iki yanda da ikişer ayağa oturan sekizgen bir kasnak üstünde yükselerek orta salının üzerini ör­ter. Dört tane sivri kemerli pencereyle çlelinen kasnağın köşelerinde tromplar vardır. İç mekanın planı, ayakların gerisindeki yan sahınlarla enlemesine bir dikdörtgene ta­mamlanır. Yan salımlar iki katlıdır. Üst katın döşemesi, ayakları birbirine ve beden duvarlarına bağlayan kemerlerin taşıdığı üçer çapraz tonozla oluşturulmuştur. Böyle­ce ortaya çıkan mahfillerin üzeri önde ve arkada birer kubbe, ortada da birer beşik tonozla örtülüdür. Mahfillere çıkış kuzey beden duvarının kalınlığı içindeki iki merdi­venle sağlanmıştır.

Mardin’de çarşı için­de, kenti doğu-batı doğrultusunda ikiye bölen Artuklular döneminden kalma cami.

 

Cami kütlesinden ayrı düzenlenmiş tek şerefeli, sivri külahlı, silindirik minare, cümle kapısına çıkan merdivenlerin sağ yanına bitişiktir. Şerefe merdiveni yarıya kadar birbiri içinde dolanan iki kol halinde çıkıp yandan sonra tek kol olarak yükselir. Pabuç bölümünde mozaik çini bezemelerin yer aldığı minare, bu yönüyle Diyarbakır’da bilinen tek örnektir.

Melek Ahmed Paşa Camisi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language