Melez 48

Melez

, Çapraz döl olarak da bilinen, kalıt­sal özellikleri farklı erkek ve dişi bireyler arasındaki döllenme sonucu oluşan canlı.

Erkek ve dişiler arasındaki kalıtsal farklar yalnız alttür, soy ya da çeşit düzeyinde değil tür, cins, enger olarak da familya dü­zeyinde olabilir. Ördeklerde, meşelerde ve böğürtlenlerde görüldüğü gibi doğada tür­ler arası birçok meleze rastlanır. Ama iki cins arasında oluşan melezlerin çoğu, in­sanların etkisiyle elde edilebilmiştir.

Temel biyolojik uyumsuzluklar nedeniyle türler arası döllenme sonucu genellikle, üreme yeteneği olmayan kısır melezler orta­ya çıkar. Örneğin erkek eşekle (eşek aygırı) kısrağın melezi olan katır genellikle kısırdır. Ama türler arası melezlerin bazıları döl vererek yeni türlerin ortaya çıkmasına ne­den olabilir. Muz, kahve, yerfıstığı, yıldız­çiçeği, gül, buğday ve yonca gibi birçok önemli tarım ve süs bitkisi doğal melezleme ya da kimyasal yöntemlerle, sıcaklık değişi­miyle ve ışınlamayla sağlanan yapay melez­leme yoluyla elde edilmiştir.

Dinsel uyanıklığa ya da beden­sel dinginliğe katkıda bulunduğu varsayılan yoğunlaşma, tefekkür

 

Melezler evrimsel süreçte tür içindeki gen çeşitliliğinin artmasını sağladığından önemli bir biyolojik işlev görür. İklim ya da ortam koşulları değiştiğinde belirli bir gen bileşi­mine sahip bireyler ortadan kalkarken gen bileşimi farklı olan öbür bireyler yaşamayı sürdürür. Bu yolla türlerin görünüşü ya da davranışı giderek değişebilir. Bazı türler arasında yaygın biçimde görülen doğal me­lezler türlerin tanımlanmasını ve sayılmasını çok zorlaştırmaktadır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language