Meşrepzade Mehmed Arif Efendi

Meşrepzâde Mehmed Arif Efendi, Osmanlı ilim ve devlet adamı. Tanzimat döneminin ünlü şeyhülislamlarından. Tanzimat reformlarını benimsemiş bir devlet adamıdır (d. 1791, İstanbul ö. 26/27 Aralık 1858, İstanbul).

Kazasker Meşreb Ali Efendi’nin torunu, müderris Şatırzade Emin Efendi’nin oğluydu. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra müderris oldu (1816). Daha sonra kassam ve evkaf müfettişi olarak görev yaptı. 1839’te Galata kadılığına, ardından da fetva eminliğine atandı. Müfettişlik göreviyle ayrıldığı İstanbul’a dönüşünde Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye üyeliğine getirildi (1845). Ertesi yıl Anadolu, 1851’de de Rümeli kazaskeri oldu. 1854’te getirildiği şeyhülislamlık görevini ölümüne değin sürdürdü. Kadı yetiştirmek üzere Süleymaniye’de kurulan Muallimhane-i Nüvvab (sonradan Medresetü’l-Kuzat) adlı okul, onun döneminde öğrenime açıldı. Bursalı Dede Efendi’nin Siyasetname adlı yapıtını Türkçeye çeviren Mehmed Arif Efendi fetvalarını Tenkih-i Camii’l-İcareteyn adlı yapıtında toplamıştır.

Osmanlı’yı eski gücüne kavuşturmasından ötürü Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Padişah

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 22 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language