Kategori: Müzik

Nedir, Kimdir? Müzik

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Nedir?, Kimdir? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime, ve müziğe gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece daha …

Mehterhane

Mehterhane, mehter olarak da bilinen, Osmanlı Devleti’nde askeri müzik örgütü. Ayrıca Mehterhane’de görevli müzikçiye de mehter denir. Mehterhane’nin, Anadolu Selçuklu sultanı III. Keykubad’ın Osman Gazi’ye …

Medhal

Medhal, Türk müziğinde, 20. yüzyıl başla­rında ortaya çıkmış bir çalgısal form. Faslın başında peşrev yerine ya da bir konser parçası olarak çalınmak üzere bestelenir; peşrevlere …

Mecmua-i Saz ü Söz

Mecmua-i Saz ü Söz, Ali Ufki Bey’in hazırladığı, 16. ve 17. yüzyıl Türk sanat ve halk müziği yapıtlarının birçoğunun nota ve güftelerinin günümüze ulaşmasını sağlayan …

Mazurka

Mazurka, çiftlerin daire oluşturarak yaptığı Polonya halk dansı. Kendine özgü ayak ve topuk vuruşlarıyla, geleneksel olarak gayda müziğinin eşliğinde oynanır. ¾ lük olan müziğinde vurgu, …

Maye

Maye, Türk müziğinde, iki bileşik maka­mın ortak adı. Bu makamlar segah-maye ve uşşak-maye adlarıyla anılır. Segah-maye, uşşak makamına, segah makamı eklenerek oluşturulmuştur; karar sesi, segah …

Marş

Marş, ritmi iyice belirgin, yalın ve düzgün müzik cümleleri ile yazılmış, temposu ge­nellikle yürüyen bir topluluğa eşlik etmeye uygun olan müzik türü. Başlangıçta askerle­rin yürüyüşüne …

Mansur

Mansur, Türk müziği çalgılarından neyin bir türüne ve bir akorda verilen ad. Man­sur neyde, dügah deliğinden 440 fre­kanslı la notası elde edilir. Bu la notası …

Membranofon

Membranofon, Zarlı Çalgılar olarak da bilinen, gergin bir zarın titreşmesiyle ses çıkaran çalgıların genel adı. Davulların yanı sıra belli başlı türleri, mirliton ya da kazu …
Select Language