Necati Lugal

Necati Lugal, Arap ve Fars dilinin klasik sayılan yapıtlarından bazılarını Türkçeye çevirmiş, bazılarını da yayıma hazırlamış, Türk Doğu bilimci (d. 1878, İstanbul – ö. 1964, Ankara).

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’nin ders­lerine devam etti ve ondan icazetname aldı (1905). İstanbul’da çeşitli okullarda ders verdi. 1917’de Almanya’ya giderek Ham­burg Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü’n­de Türkçe ve Farsça dersleri verdi. Türki­ye’ye döndükten sonra Beyazıt Devlet Kü­tüphanesi müdürlüğüne atandı (1939). Da­ha sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi rofesörlüğürıe getirildi (1943). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ders ver­di. Türk Tarih Kurumu’nda Doğubilim uzmanı olarak çalıştı (1959-60).

1800’lü yıllarda Türk Edebiyatının batılılaşmasının öncülerinden olan şair ve yazar

 

Sadreddin ebu’l-Hasan Ali bın Nasır bin Ali el-Hüseyni’nin Ahbarü’d-Devleti’s­ Selçuki e’sini (1943), Firdevsi’nin Şehna­mesi’ni i1945-55, 4 cilt), Nizameddin Şami’ nin Za ername’sini (1949), Devletşah’ın Tezkire-i Devletşah’ını (196.3-67, 2 cilt) Türkçeye çeviren Lugal, Ibn Bibi’nin el Evamirü’l-Alaiyye fi’l-Umuri’l-Ala’iyye (1956, A. Erzi ile birlikte), Ebubekir-i Tihrani’nin Kitab-ı Diyarıbekriyya (1962-64, 2 cilt, F. Sümer ile birlikte) adlı yapıtlarıyla Fatih Devrine Ait Bir Münşeat Mecmuası’nı (1956, A. Erzi ile birlikte) yayıma hazırladı. Aynca Sehi Bey’in Tezki­re’sini (Sehi’s Tezkere, 1942, O. Rescher ile birlikte) ve Latifi’nin Tezkire’sini (Latifi’s Tezkere, 1950, O. Rescher ile birlikte) Almancaya çevirdi.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Otto Luening

Next Article

Lugalbanda

Related Posts