Necati Lugal 48

Necati Lugal

Necati Lugal,  Türk . Arap ve Fars dilinin klasik sayılan yapıtlarından bazılarını Türkçeye çevirmiş, bazılarını da yayıma hazırlamıştır (d. 1878, İstanbul 6. 1964, Ankara).

Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi’nin derslerine devam etti ve ondan icazetname aldı (1905). İstanbul’da çeşitli okullarda ders verdi. 1917’de Almanya’ya giderek Hambürg Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü’nde Türkçe ve Farsça dersleri verdi. Türkiye’ye döndükten sonra Beyazıt Devlet Kütüphanesi müdürlüğüne atandı (1939). Daha sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi profesörlüğüne getirildi (1943). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ders verdi. Türk Tarih Kurumu’nda Doğubilim uzmanı olarak çalıştı (1959-60). Sadreddin ebu’l-Hasan Ali bin Nâsır bin Ali el-Hüseyni’nin Ahbârü’d-Devleti’sSelçukiyye’sini (1943), Firdevsi’nin Şehnamesi’ni (1945-55, 4 cilt), Nizameddin Şami” nin Zafername’sini (1949), Devletşah’ın Tezkire-i Devletşah’ını (1963-67, 2 cilt) Türkçeye çeviren Lugal, İbn Bibi’nin el Evamirü’-Alâiyye fi’-Umuri’l-Alâ’iyye (1956, A. Erzi ile birlikte), Ebubekir-i Tihrani’nin Kitab-ı Diyarıbekriyya (196264, 2 cilt, F. Sümer ile birlikte) adlı yapıtlarıyla Fatih Devrine Ait Bir Münşeat Mecmuası’nı (1956, A. Erzi ile birlikte) yayıma hazırladı. Ayrıca Sehi Bey’in Tezkire’sini (Sehi’s Tezkere, 1942, O. Rescher ile birlikte) ve Latifi’nin Tezkire’sini (Latifi’s Tezkere, 1950, O. Rescher ile birlikte) Almancaya çevirdi

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki gerçekçi edebiyat akımının öncülerinden, Kuyucaklı Yusuf’un yazarı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language