Necmettin Sadak 48

Necmettin Sadak

Necmettin Sadık Sadak, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1890, Isparta Ö. 3 Ağustos 1953, New York, ABD).

Fransa’da Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi, bir süre Progre gazetesinde çalıştı (1914). İstanbul’a dönünce Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi üyeliğine, ardından Darülfünun-ı Osmani’de (bugün İstanbul Üniversitesi) Ziya Gökalp’ın kurduğu İçtimaiyat (Sosyoloji) Bölümü öğretim üyeliğine getirildi (1916). İstanbul’da arkadaşlarıyla birlikte Akşam gazetesini kurdu (1918) ve başyazarlığını üstlendi. Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. Sivas mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Cenevre Silahsızlanma (1932) ve Montreux (1936) konferanslarına Türkiye delegesi olarak katıldı. Eylül 1947’de Hasan Saka hükümetinde dışişleri bakanlığına getirildi. Bu görevini Ocak 1949’da kurulan Şemsettin Günaltay hükümetinde de sürdürdü. Bakanlığı sırasında önemli uluslararası toplantılarda Türkiye’yi temsil etti.

1917’de toplanan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli Şürası’nca Başkan seçilen siyaset adamı, yazar.

 

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonra siyasal yaşamdan çekildi. Necmettin Sadak’ın kaleme aldığı Sosyoloji (1936) kitabı, uzun yıllar ortaöğretimde ders kitabı olarak okutulmuştur

Sen de birkaç kelam et...

Select Language