Nedir, Kimdir? Edebiyat 48

Nedir, Kimdir? Edebiyat

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. ?, ? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime ve genel kültüre gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece daha faydalı olmak. Bu amaçla aşağıda hazırladığımız bilgilere bakabilir, daha sonra da yarışmalarımızı takip ederek, kendinizi geliştireceğinize inanıyoruz.

alanımızda önemli kişiler/olayları içeren nedir, kimdir? alanımız…

Önemli: Bu alan belli periyodlarda güncellenmektedir…

Edebiyat Nedir?

Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Daha kısıtlayıcı bir tanımla, edebiyatın; bir sanat formu olarak oluşturulan yazılar olduğu düşünülmüştür. Bunun nedeni, günlük kullanımdan farklı olarak edebiyatın, dil ürünü olması etkilidir

Kimdir? Nedir?

Kimdir? / Nedir?
Dünya edebiyatının en ünlü yazarları arasında yer alan, 1840-1902 yılları arasında yaşamış, natüralizm akımının öncüsü
Millî Şair olarak anılan Türk Millî Edebiyat akımının öncüsü şair
Kutadgu Bilig’in yazarı BALASAGUNLU
Halk deyişlerinden, argodan ve değişik biçimlerden yararlanarak kendine özgü bir üslup ve şiir dili geliştirmiş şair
Risaletü’n-Nushiye’nin yazarı
Türkçülük düşüncesini sistemleştirerek, Türk Ocağı’nın kuran sosyolog ve düşünür
Divan Edebiyatının ilk kadın şairi
Türk edebiyatının Zarif Abisi
Yusuf Sineçak’ın 366 beyitten oluşan ve Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’sinden esinlenerek hazırladığı ünlü eseri
Türk edebiyatında göstergebilimin öncülerinden, akademisyen, öykü ve roman yazarı, eleştirmen ve çevirmen
İbranice ve Aramcayla birlikte Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri
1800’lü yıllarda Türk Edebiyatının batılılaşmasının öncülerinden olan şair ve yazar
Parasızlıktan pantolonunu rehin verdiği için bütün gününü yatakta geçirdiği iddia edilen Fransız Romancı
“Ertuğrul’un Galata’dan Uğurlanması” adlı resimle ünlenen, ünlü İtalyan Oryantalist ressam
Karagöz oyunundaki bütün kadınlara verilen isim
İstanbul Darülfünunu yerine İstanbul Üniversitesi’nin açılmasını sağlayan Andımız’ın yazarı siyasetçi ve hekim
Gerçeküstücülün en önemli temsilcilerinden olan, düş ürün garip yaptılarıyla ünlenen Belçikalı ressam
Commedia dell’arte’de soytarı, hilekar uşak tipine verilen isim
Ludovic Lazarus Zamenhof’un bulduğu yapay dil
Antakya’nın kadınlarını anlatan Mürselekli Kadınlar, Şiirin Sili, Boyundan Utan Darağacı gibi eserleri olan şair
Finlandiya’nın Fincedeki ilk tarihini yazan tarihçi
Dünyadaki bilinen en büyük ansiklopedi
Dünyada 1.500′ den fazla gazetede yayımlanan, Türkiye’de de çok ünlü bir isimle anılan karikatür Blondie’nin Türkçe karşlığı
Academie Française’e seçilen ilk kadın üye
Yidiş dilinde basılmış bilinen ilk kitap

Diğer Sayfadan devam ediniz…

Sen de birkaç kelam et...

Select Language