Nedir, Kimdir? Fizik, Kimya 48

Nedir, Kimdir? Fizik, Kimya

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. ?, ? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime ve genel kültüre gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece daha faydalı olmak. Bu amaçla aşağıda hazırladığımız bilgilere bakabilir, daha sonra da yarışmalarımızı takip ederek, kendinizi geliştireceğinize inanıyoruz.

Fizik ve Kimya alanlarımızda önemli kişiler/olayları içeren nedir, kimdir? alanımız…

Önemli: Bu alan belli periyodlarda güncellenmektedir…

Fizik Nedir?

Fizik maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir. Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir.

Kimya Nedir?

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır.

Kimdir? Nedir?

Kimdir? / Nedir?
Ölçülen ya da ölçülebilen süre, uzaysal boyutları olmayan sürem
Küresel bir cismin, yanlamasına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması olayı.
Geçen zamanın farkında olma durumu ya da zaman değişiminin boyutu
Kontraslı mikrokobun mucidi
Akışkanlar mekaniğinin anlaşılmasında önemli katkıları olan, ısının mekanik eş degerini tam olarak saptayan ilk bilim adamı
Hücrede protein bireşimlenmesinde işlev gören ve bazı virüslerde genetik bilgiyi taşıyan organik bileşik
Tensor analizinin mucidi, Einstein genel görelilik kuramının matematiksel yapısını oluşturan İtalyan Matematikçi
İletken akışkanların elektrik ve magnetik alanların etkisi altındaki davranışını inceleyen fizik dalı
Sıvıların yüzeyinin gerilmiş esnek bir zar gibi davranması özelliği
Bilinen tüm temel atomaltı parçacıklara etkiyen zayıf çekirdek kuvvetinin taşıyıcısı olan temel parçacık
Hava içinde hareket eden cisimlerin çevresinde hava akımları oluşturarak bu akımların incelenmesinde kullanılan aygıt
Astronomide yeni bir çığır açan radyoteleskop sistemlerini geliştiren astronom
Mimari akustik alanını kuran Amerikalı fizikçi
Dünyanın çapını ve iki meridyen arası uzaklığı doğru olarak hesaplayan ilk bilginlerden İslam matematikçisi ve astronomu.
Rusya’nın ilk hidrojen bombasının yapım çalışmalarını gerçekleştiren ve denetimli çekirdek kaynaşmasının (füzyon) kuramsal temellerini atan,nükleer fizikçi
Alp Dağlarının oluşumuna ilişkin ilk kapsamlı ve bütünsel çalışmayı gerçekleştiren İsviçreli jeolog
Yüksek sıcaklıklarda ısı etkisine dayalı olarak gerçekleştirilen metalurjik özütleme işlemlerinin ortak adı
Fırın sıcaklıkları gibi yüksek sıcaklıkları ölçmekte kullanılan aygıt
Kuantum Kuramı’nı geliştiren ve Termodinamik yasaları üzerine çalışarak, kendi adıyla bilinen “Planck sabiti”ni ve “Planck ışınım yasası”nı bulan Alman fizikçi
Alanölçer olarak da bilinen, düzgün olmayan kapalı bir eğri içindeki alanı doğrudan ölçmeye yarayan, bu nedenle belirli integrallerin değerini bulabilen matematiksel aygıt
Metal ya da ağaç malzemelerin kesilip işlenmesinde kullanılan makine
Maddenin dördüncü hali
Polimetil metakrilatın ticari adı
Kondansör olarak da bilinen, bir gaz ya da buharın sıvı hale dönüştürülmesinde kullanılan aygıt
Fizikte, bir parçacık ile karşıt parçacığının çarpışarak ortadan kalkması

Diğer Sayfadan devam ediniz…

Sen de birkaç kelam et...

Select Language