Nedir, Kimdir? Genel Kültür 48

Nedir, Kimdir? Genel Kültür

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. ?, ? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime ve genel kültüre gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece daha faydalı olmak. Bu amaçla aşağıda hazırladığımız bilgilere bakabilir, daha sonra da yarışmalarımızı takip ederek, kendinizi geliştireceğinize inanıyoruz.

alanımızda önemli bilgileri/olayları içeren nedir, kimdir? alanımız…

Önemli: Bu alan belli periyodlarda güncellenmektedir…

Genel Kültür Nedir?

Alanında yeterli kültürel birikimi edinmiş kimseleri daha çok kendi sahalarında gözlemleriz. Bu insanlar kültürel etkileşim seviyesi ile birbirleri etkilerler. Böylece farklı alanların bir araya gelme fırsatı bulduğu her ortamda asıl çeşitlilik oluşumuna da zemin hazırlanır.

Kimdir? Nedir?

Kimdir? / Nedir?
Şimşek, gökgürültüsü, yağmur ve rüzgâr gönderen gök ve hava tanrısı.
İslam Dünyasında yer edinmiş İran’ın efsane kahramanı
Dünyada 1.500′ den fazla gazetede yayımlanan, Türkiye’de de çok ünlü bir isimle anılan karikatür Blondie’nin Türkçe karşlığı
Balina, orkinos, kılıçbalığı gibi büyük deniz hayvanlarının avlanmasında kullanılan, ucu sivri tırnaklı silah
Batı Anadolu’nun dağlık bölgelerinde, bir efenin emrindeki yiğitlere verilen ad
Batı Anadolu’nun dağlık bölgelerinde, bir efenin emrindeki yiğitlere verilen ad
Osmanlı Devleti’nde kolluk örgütü ve görevlisine verilen isim
Psikolojide, kavramlar ve algılar yardımıyla nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayan zihinsel işlev
Birbirlerine kemerlerle bağlı bir sıra sütunun yer aldığı, üzeri kubbe ya da tonozlarla örtülü galeri
Yasanın belirlediği koşullarda, belli bir zamanın geçmesiyle bir hak kazanma ya da bir yükten kurtulma yolu
Genellikle ağaç ya da çalıların kabuğundan sızan yapışkan madde
İptal davasının durmayan idari işlemlerin yürütülmesini askıya almak amacıyla mahkeme tarafından verilen karar
Siyasal iktidarı elinde tutan devlet başkanı ve hükümetten oluşan organ
Darülfünun-ı Osmani’nin günümüzdeki karşılığı
Zemzem suyunun hikayesi
Osmanlılarda kullanılan dirsek ucuyla orta parmak ucu arasındaki mesafeye denk düşen uzunluk ölçüsü birimi
Mezopotamya’ya özgü, basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi
Bir şeyi fiilen elinde tutma ya da üzerinde tasarrufta bulunma anlamına gelen kelime.
Eskiden zekât toplamak ve dağıtmakla görevli kişilere ne isim verilirdi?
Bir efenin emrindeki yiğitlere zeybek denirken delikanlılarına ne isim verilir?
Bağdaş kurup, baş ve gövdeyi dik tutarak, elleri avuçlar birbirine değecek şekilde yapılan meditasyon
Suç oluşturduğunu sanarak işlediği, ama gerçekte yasadaki suç tanımına ve suç unsurlarına uymayan eylem
Hat sanatında üstüne kâğıt konarak yazılan altlık
36 kişinin yaşamını yitirdiği tarihteki ilk ticari hava gemisi faciası kaç yılında oldu?
Osmanlı mimarlığında renkli camlarla yapılan pencere

Diğer Sayfadan devam ediniz…

Sen de birkaç kelam et...

Select Language