Nedir, Kimdir? Tarih 48

Nedir, Kimdir? Tarih

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. ?, ? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime ve genel kültüre gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece daha fa faydalı olmak. Bu amaçla aşağıda hazırladığımız bilgilere bakabilir, daha sonra da yarışmalarımızı takip ederek, kendinizi geliştireceğinize inanıyoruz.

Tarih alanımızda önemli kişiler/olayları içeren nedir, kimdir? alanımız…

Önemli: Bu alan belli periyodlarda güncellenmektedir…

Tarih Nedir?

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Tarih, insanın aklını kullanarak, çevresini anlamak ve onu etkilemek için yaptığı uzun mücadeledir.

Kimdir? Nedir?

Kimdir? / Nedir?
İslam Dünyasında yer edinmiş İran’ın efsane kahramanı
Olympia’da Dünyanın Yedi Harikası’ndan, Yunanlı heykelci Phidias’ın iki başyapıtından birisi
Murabıt Devleti’ni kuran hükümdar
1788-91 savaşlarına son veren Ziştovi Antlaşması, Osmanlı Devleti ile hangi ülke arasında imzalandı?
Mezopotamya’ya özgü, basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi
Orta Avrupa da Osmanlı’nın nüfusunu büyük ölçüde zayıflatan anlaşma
Aslan Yütekli Richard lakaplı İngiltere Kralı kimdir?
II. Haçlı Seferi kime karşı yapılmıştır?
İslamı Hindistan’ın içlerine kadar taşıyan ilk hükümdar olan, İslamın büyük savunucusu
Kızıldeniz’den Orta Afrika’ya kadar uzanan büyük bir İslam devletinin ve Mehdilik hareketinin kurucusu.
Osmanlı’yı eski gücüne kavuşturmasından ötürü Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Padişah
95 çocuğu olan, Kavalalılar Hanedanı’nın kurucusu Osmanlı Veziri
Köprülüler ailesinin Osmanlı Devleti’ne önemli devlet adamları yetiştirme geleneğini başlatan Osmanlı Sadrazamı
Kanuni Sultan Süleyman’ın son, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 14 yıl görev yapan sadrazam
Yüzyıl Savaşları hangi 2 ülke arasında geçmiştir?
İlk modern İspanyol tarihçisi
Çin’de dinsel taoculuğun kurucusu
Taouculuğun temel kaynağı olarak gösterilen, Nanhua’nın Sat Klasiği ile ünlü Filozof
İskenderiye Kütüphanesi’nin ilk kütüphanecisi
Zeynep Kâmil Hastanesi’ni yaptıran Sadrazam
Çosan Hanedanı olarak da bilinen, Kore’nin en son ve en uzun ömürlü kraliyet hanedanı
Çin klasik metinlerinin en eskisi kabul edilen bilgeliğin kitabı
ABD İç Savaşı sırasında, köleleri özgürleştirmek amacıyla çıkarılan yasalar
İngiltere kralı John’un 1215’te iç savaş tehdidi altında uyruklarına tanıdığı özgürlükleri içeren tarihi berat
Caynacılığın gerçek kurucusu ve 24 Tirthankara’dan sonuncusu keşiş.

Diğer Sayfadan devam ediniz…

Sen de birkaç kelam et...

Select Language