Derin Bilgili Ansiklopedi

Neyzen Yusuf Paşa

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Neyzen Yusuf Paşa, 19. yüzyılın en büyük peşrev ve sazsemaisi bestecilerinden Osmanlı müzikçi (d. 1821, İstanbul 6. 1884, İstanbul).

Neyzen ve besteci Şeyh Said Dede Efendi’nin oğludur. Babasından ney ve müzik öğrendi. Genç yaşta Beşiktaş Mevlevihanesinin neyzenbaşılığına getirildi. 1840’ta, neyzen olarak Muzıka-yı Hümayun’a girdi. I. Abdülmecid’in musahibi ve mabeyincisi oldu. Daha sonraki padişah Abdülaziz’den de büyük yakınlık gördü ve ona ney öğretti. Ünlü ney virtüözü ve besteci Hüseyin Fahreddin Dede Efendi de Yusuf Paşa’nın öğrencilerindendir.

Özellikle peşrev ve sazsemaisi bestecisi olarak tanınan Yusuf Paşa’nın çeşitli makamlarda şarkıları da vardır. Günümüze ulaşmış 47 yapıtından 11’i peşrev, 19’i sazsemaisi, 21’i de şarkıdır. En tanınmış yapıtı Segâh Peşrev’idir. Neveser Peşrev’i de peşrev repertuarının en değerli parçalarındandır. Sazsemailerinden neveser, nihavend, hicaz (hümayun) makamlarında olanları önemlidir.

Dünyanın en güzel insanı olarak kabul edilen, mesnevi konusu olan kişi

 

 

Leave a comment
tr Turkish
X