Nicola Sabbatini 48

Nicola Sabbatini

, sahne ışıklandırma tekniklerinin gelişmesine öncülük eden İtalyan mimar ve mühendis. Pesaro’da ’yi yapmıştır. Ayrıca Ravenna ve Modena’da çalıştığı da sanılır. (d. 1574 6. 25 Aralık 1654, Pesaro, İtalya).

En önemli kitabı olan Pratica di fabricar scene e macchine ne’teatri’de (1638; Tiyatroda Dekor ve Makine Yapımı El kitabı) dramatik etkiler sağlayan sahne ışıklandırması başta olmak üzere döneminin tiyatro tekniklerini anlattı. Sahne grup ışıklarının aynı anda nasıl yakılıp kısılabileceğini açıkladı ve ışıklandırma öğelerinin yerleştirileceği uygun yerleri tartıştı. Geliştirdiği öbür araçlar arasında, sahne zeminindeki yuvalar üstünde kayan pano ve kanatlarla yangın ve dalga görünümü yaratma yöntemleri de sayılabilir. Sabbatini’nin anlattığı sahne araçlarının çoğunun kendi buluşu olmamasına karşın, Practica Rönesans dönemi sahneye koyma teknikleri konusunda en kapsamlı kaynak olma niteliğini hâlâ korumaktadır.

 

Tasarımda yeni buluşlar ve deneylere yönelen bir eğilimin başlatıcısı ABD’li mimar

 

Nicola Sabbatini 49

Sen de birkaç kelam et...

Select Language