Otto Luening

Otto Luening, teyp kaydın­dan yararlanarak bestecilik alanında ger­çekleştirdiği yenilikçi deneyleriyle ünlü besteci, or­kestra yönetmeni ve flütçü (d. 15 Haziran 1900, Mil­waukee, Wisconsin, ABD, ö. 2 Eylül 1996 New York, ABD).

Çok genç yaşta Zürich’te ünlü besteci Femıccio Busoni’den ders aldı. Müzikte elektronik aygıtlardan yararlanma düşünce­si de bu dönemde oluştu. ABD ve Avrupa’ da flüt ve piyano konserleri verdi. Daha sonra Eastman Müzik Okulu, Arizona Uni­versitesi, Bennington College ve Columbia Universitesi’nde öğretim görevlerinde bu­lundu. 1953’te, Vladimir Ussachevsky ile birlikte Rhapsodic Variations for Tape Re­corder and Orchestra’yı (Teyp ve Orkestra için Rapsodik Çeşitlemeler) besteledi. Bu kompozisyonda teypten bir solo çalgı ola­rak yararlanılmıştı. Luening ile Ussa­chevsky’nin birlikte hazırladıkları öbür ya­pıtlar arasında Poem in Cycles and Bells (1954; Çevrimlerin ve Çanların Şiiri) ve Shakespeare’in Kral Lear’i için fon müziği vardır. Poem in Cycles and Bells daha önce teyp için bestelenmiş iki yapıttan orkestra ve teyp için yapılan bir düzenlemedir.

1959’da Columbia-Princeton Elektronik Müzik Merkezi’nin yönetim kadrosunda görev alan Luening, geleneksel çalgılar için de birçok beste yapmıştır. Bunlar arasında Symphonic Fantasia No.1 (1922-24; No’lu Senfonik Fantazya) ile Louisville Concerto (1951; Lauisville Konçertosu) sayılabilir. A Wisconsin Symphony (Bir Wisconsin Senfo­nisi) adlı yapıtı da ilk kez 1976’da seslendi­rilmiştir. Luening’in aynca The Odyssey of an American Composer (1980; Bir Ameri­kalı Bestecinin Serüveni) adlı bir otobiyo­grafisi yayımlanmıştır.

 

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Karl Lueger

Next Article

Necati Lugal

Related Posts