Paul Sabatier

Paul Sabatier, Fransız kimyager. Katalitik organik bireşim tepkimeleri üzerindeki araştırmaları ve özellikle hidrojenlemede (karbon bileşiklerine hidrojen moleküllerinin eklenmesi) nikelin olarak kullanılabileceğine ilişkin buluşu nedeniyle 1912 Nobel Kimya Ödülü’nü Victor Grignard ile paylaşan Fransız organik kimyacı (d. 5 Kasım 1854, Carcassone Ö. 14 Ağustos 1941, Toulouse, Fransa).

Yüksek Öğretmen Okulu’nu (Ecole Normal Supdricure) bitiren Sabatier doktora çalışmasını 1880’de P. E. Marcellin Berthelotun yanında Collöge de France’da tamamladı. Bordeaux Üniversitesi’nde bir yıl çalıştıktan sonra 1882’de Toulouse Üniversitesi’ne geçti ve burada 1884’te profesör, 1909’te dekan oldu, 1930’da emekli olana değin aynı üniversitede görev yaptı.

Sabatier çeşitli buluşlarıyla margarin, yağ hidrojenlemesi ve yapay metanol sanayilerinin temellerini attı, ayrıca laboratuvarda pek çok bireşimin hazırlanmasını olanaklı kıldı. Organik kimya dalındaki hemen hemen bütün katalitik bireşimleri buldu ve yüzlerce ve hidrojen giderme tepkimesini inceleyerek nikelden başka bazı metallerin (etkinlikleri daha az olmakla birlikte) katalizör olarak kullanılabileceğini gösterdi. Ayrıca katalizör eşliğinde bileşiklere su katma ve bileşiklerden su giderme tepkimelerine ilişkin araştırmalar yaptı, çeşitli katalizörlerin etkinliğini inceledi.

Tensor analizinin mucidi, Einstein genel görelilik kuramının matematiksel yapısını oluşturan İtalyan Matematikçi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language