Peter Brian Medawar 48

Peter Brian Medawar

Sir , Embriyon evresinde vücuduna ya­bancı hücre şırınga edilmiş hayvanın eriş­kinlik döneminde ilk vericiden nakledilen deri dokusunu reddetmesinden yola çıkarak geliştirdiği edinilmiş bağışıklık toleransı kavramını bulan İngiliz zoolog.1960 ya da ’nü Sir Macfarlane Burnet ile pay­laşmıştır (d. 28 Şubat 1915, Rio de Janeiro, Brezilya – ö. 2 Ekim 1987, Londra, İngiltere).

Birmingham ve Londra Üniversitelerinde zooloji dersleri verdi (1947-51). Ardından Londra’daki Ulusal Tıp Araştırmaları Enstitüsü’nün (1951-62) ve Kraliyet Lisansüstü Tıp Okulu’nun (1962-71) yöneticiliğini yap­tı. Kraliyet Enstitüsü’nde deneysel tıp dersleri verdi. 1965’te “sir” unvanı, 1981’de Liyakat Nişanı aldı.

Araştırmaları sırasında antijen olarak bili­nen maddelerin ikiz embriyonlardan birinin vitellusundan öbürününkine geçebileceğini, ikiz buzağılardan birinden öbürüne deri nakledilince ortaya istenmeyen tepkimeler çıkmadığını gösterdi. Farelerde yaptığı bir dizi deney sonucunda hayvanlarda her hüc­renin bağışıklık mekanizmasında rol oynayan antijenler bulunduğunu kanıtladı. Ça­lışmaları biliminin bütünüyle gelişmiş bir bağışıklık sistemini incelemenin ötesine geçerek bağışıklık mekanizmasını değiştirmeye yönelmesini sağladı. Bu yeni kavramı vücutta doku ve organ nakillerinde ortaya çıkan ret olaylarını önle­me yollarını araştıran bilim adamlarının da ilgisini çekti.

Medawar’ın yapıtları arasında The Uniqu­eness of the Individual (1957; Bireyin Eşsiz­liği), The Future of Man (1960; İnsanın Geleceği), The Hope of Progress (1972; Gelişme Umudu) ve Life Science (1977; Yaşam Bilimi) sayılabilir. 1986’da Memoir ofa Thinking Radish (Düşünen bir Tur­pun Anılan) adlı otobiyografisi yayımlan­mıştır.

Alp Dağlarının oluşumuna ilişkin ilk kapsamlı ve bütünsel çalışmayı gerçekleştiren İsviçreli jeolog

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language