Derin Bilgili Ansiklopedi

Pierre Reverdy

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Pierre Reverdy, günümüzün provokatif sanat hareketlerini, sürrealizm, dadaizm ve kübizmi etkilemiş olan Fransız şairi (d. 13 Eylül 1889, Narbonne 6. 17 Haziran 1960, Solesmes, Fransa).

Şiirleri Zor anlaşılır olduğu için, ancak sınırlı bir okura ulaşabilmiştir. Kübizmi yaymak amacıyla Nord-Sud (1916) adlı kısa ömürlü bir dergi çıkarmış, 1920’lerde yöneldiği gerçeküstücülüğün ardından yeniden kübizmden esinlenen bir şiir tekniğine dönmüştür.

Etoiles peintes (1921, Boyalı Yıldızlar), Les Epaves du ciel (1924, Gökyüzünün Yıkıntıları) ve Hagues de verre (1929, Camdan Gölcükler) adlı yapıtlarını yayımladı. 1926’da Solesmes Manastırı’na çekildi ve ölünceye değin orada yaşadı. Le Gant de crin (1927, Kıl Eldiven) ve Le Livre de mon bord (1948, Seyir Defterim) adlı yapıtlarındaki özdeyişler, maddi dünyanın içerdiği manevi anlamı arayışını yansıtır.

Neorealist hareketin ilk teorisyenleri ve savunucularından İtalyan Senarist

 

Leave a comment
tr Turkish
X