Piromani

Piromani, içten gelen sürekli bir zorlamayla yangın çıkarma eğilimine dayanan dürtü denetimi bozukluğu. Terim sırf yangının verdiği cinsel ya da başka türden bir zevk için yangın çıkarmayı belirtir. Kazanç ya da intikam amacıyla kundaklama piromani kapsamına girmez. Piromani genellikle daha önce var olan ve çoğu kez saldırgan davranışlarla bağlantılı olan psikopatolojinin bir belirtisi biçiminde kendini gösterir. Psikanalizin kurucusu piromanların çoğunlukla geçmişte yatağını ıslatan erkekler olduğuna işaret etmiş ve piromaninin içgüdüsel dürtülerin yadsınmasından kaynaklanan birçok bozukluktan biri olduğunu öne sürmüştü. Bu yaklaşıma göre piromaninin temelinde bir yangını işeyerek söndürme isteği yatıyordu. Daha sonraki psikanalistler Freud’un açıklamasını aşırı basitleştirme olarak görmüşlerdir. Piromani konusunda öne sürülen öteki nedenler arasında kabul etmeme duygusu ve kayıp babanın dönüşünü sağlama arzusu sayılabilir.

Kısıtlı olarak da bilinen medeni hakları kullanma yetkisi mahkeme kararıyla kaldırılmış kişi.

 

Piromani genellikle çocukluk döneminde kendini göstermeye başlar. Yetişkinler arasında yangın çıkaranların yalnızca küçük bir bölümü gerçekten bu bozukluğun etkisiyle hareket eder. Yangın çıkarma itkisiyle boğuşan gittikçe tırmaânan ve ancak teslim olmakla yatışan bir gerginlik içine girerler. Dürtüyü bir türlü bastıramayınca, bu gerginlikten kurtulmak için direnişten vazgeçebilirler. Piromani aile merkezli psikoterapi ve yatıştırıcı ilaçlarla tedavi edilebilir

Sen de birkaç kelam et...

Select Language