Piyale Paşa

Piyale Paşa, 1554-68 arasında kaptanıderyalık yapmış, Akdeniz’de önemli deniz seferleri yönetmiş Osmanlı devlet adamı (d. Tolna, Macaristan 6. 21 Ocak 1578. İstanbul).

Devşirme olarak saraya alındı ve Enderun’da yetişti. Kapıcıbaşılığa kadar yükseldi. 1554’te Gelibolu sancakbeyliğiyle kaptanıderyalığa getirildi. Fransa’nın Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine ertesi yıl ’le birlikte Akdeniz’e açıldı. İtalya’nın güneyindeki Reggio Kalesi’ni, ardından Fransız donanmasıyla birleşerek Elba Adasını aldı. Daha sonra da Cezayir kıyısındaki Oran’ı ve Tunus kıyısındaki Bizerte’yi ele geçirdi (1557). 1558’de Balear Adalarının en büyüğü olan Mayorka’ya bir baskın düzenleyerek çok sayıda köy ve kasabayı yağmaladı. Bu başarısından dolayı I. Süleyman (Kanuni) tarafından Cezayir beylerbeyliği payesiyle paşalık verilerek ödüllendirildi.

Müttefik Hıristiyan donanmasının Cerbe Adasını işgali üzerine Piyale Paşa 1560’ta yeniden Akdeniz’e açıldı. Turgut Reis’le birlikte adayı geri alarak büyük bir zafer kazandı. Ardından II. Selim’in kızı Gevherhan Sultan’la evlenerek (1562) saraya damat oldu. 1565’te Malta seferine çıktı. Turgut Reis’in öldüğü bu seferde Serdar Kızıl Ahmedlü Mustafa Paşa’yla düştüğü anlaşmazlığın da etkisiyle başarısızlığa uğradı. I. Süleyman, Zigetvar Seferi’ne çıkmadan önce Piyale Paşa’yı Sakız (Khios) Adasının alınmasıyla görevlendirdi. 14 Nisan 1566’da Sakız’ı kesin olarak Osmanlı egemenliği altına alan Piyale Paşa 1568’de II. Selim tarafından üçüncü vezirliğe getirildi.

Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzade olan ve I. Süleyman’dan 30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişah

 

Piyale Paşa, Sadrazam ’nın muhalefetine karşın, Divan-ı Hümayun’da Kıbrıs’a sefer yapılmasını savunan ’yı destekledi. 15 Mayıs 1570’te başlayan ve ’nın serdar atandığı Kıbrıs seferine donanma komutanı olarak katıldı. 1571’de ikinci vezirliğe yükseltildi. 1573’te Kılıç Ali Paşa ile birlikte serdar olarak Puglia seferine çıktı. Puglia kıyılarını vurarak geri döndü

Savaşlarda aldığı ganimetlerle büyük servet sahibi olan Piyale Paşa, Mimar Sinan’a İstanbul’un Kasımpaşa semtinde kendi adıyla bilinen camiyi yaptırmıştır.

 

Piyale Paşa

Piyale Paşa, 1554-68 arasında kaptanıderyalık yapmış, Akdeniz'de önemli deniz seferleri yönetmiş Osmanlı devlet adamı (d. Tolna, Macaristan 6. 21 Ocak 1578

Book Editions:

Edition : Osmanlı Tarihi
Name : Piyale Paşa
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
4

Sen de birkaç kelam et...

Select Language