Plajiyoklaz

, çoğunlukla açık renkli, camsı, saydam ile yarı saydam arası, gevrek kristaller halinde bulunan yaygın bir feldispat mineralleri dizisi üyelerinin ortak adı. bir albit (sodyum alüminosilikat, NaAlSi2O8) ve anortit (kalsiyum alüminosilikat, CaAl2Si2O8) karışımıdır; iki mineral iç içe geçer ve aralarında bir katı çözeltiler dizisi oluşturur. Dizinin ara üyeleri, iki uç üyenin (albit ve anortit) homojen karışımından oluşur. dizisinin kimyasal bileşimlerine göre sınıflandırılan üyeleri tabloda gösterilmiştir.

Plajiyoklaz minerallerinin büyük bölümü, mikroskopik ölçekli, birbirini izleyen katmanlar halinde albit ikizlenmeleri özelliği gösterir. Bu da minerallerin bazı yüzeylerinde ince çizgili bir görünüme neden olur. İkizlenme kimi zaman, genellikle mavi ya da yeşil renkli yanar dönerliğe yol açar; bu durum, ışığın katmanların ucunda yansımaya ya da kırınıma uğramasından ya da farklı optik özelliklere sahip bölgelerin birleşim sınırlarında yayınıma uğramasından kaynaklanır.

Önemli bir magnezyum cevheri olan, Çin’den sonra 2. büyük rezervi Türkiye olan magnezyum karbonat minerali

 

Plajiyoklazdan cam ve seramik üretiminde yararlanılır, yanardöner nitelikli peristerit ve labradorit üyeleri ise değerli taş olarak kullanılır. Ama plajiyoklazların asıl önemi, kayaç oluşturan mineraller olmalarıdır. En yaygın rastlanan plajiyoklaz türü olan oligoklaz, diyorit, granit ve öteki asidik korkayaçlarda ve bazı başkalaşım kayaçlarında yer alır. Bulunduğu başlıca yerler Norveç’te Aust-Agder ve ABD’de New York’taki Fine’dır. Daha az rastlanan andezine ise, orta derecede silis içeren volkanik ve taneli kayaçlarda rastlanır. Bu mineralin elde edildiği başlıca yerler ise Kolombiya’da Marmato ve Almanya’da Bavyera’daki Bodenmais’tir. En ender rastlanan plajiyoklaz minerali ise, bazik korkayaçlar ile taşsı göktaşlarında yer alan bitovnittir.

 

Plajiyoklaz

Plajiyoklaz, çoğunlukla açık renkli, camsı, saydam ile yarı saydam arası, gevrek kristaller halinde bulunan yaygın bir feldispat mineralleri dizisi üyeleri

Book Editions:

Edition : Madenler
Name : Plajiyoklaz
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
5

Sen de birkaç kelam et...

Select Language