Planarya

, sınıfının Planariidae familyasından yassı solucanların ortak adı. Bu ad önceleri yalnız Planaria cinsinin üyelerine veriliyordu. Sonradan Planariidae’nin ve öbür akraba familyaların bütün üyelerini kapsayacak biçimde kullanılması yaygınlaştı.

Planaryalar geniş bir coğrafi dağılım gösterir ve büyük ölçüde serbest yaşar. Çoğu tatlı sularda bulunur. ve bazen geniş kitleler oluşturur. Ayrıca denizde. karada ve asalak yaşayan türleri vardır.

Gövdeleri uzun. yumuşak yaprak biçiminde ve kirpiklidir. Türlere göre değişik biçimlerde olabilen ön uçta iki göz ve bazen dokunaçlar bulunur. Ağız alt bölümde ya da yanlarda, ama genellikle gövdenin kuyruğa doğru sivrilen alt yarısında yer alır. Vücut boşluğu yoktur. Ağızdan dışarı doğru uzatılabilen yutak genellikle ucu kapalı bir bağırsağa bağlanır. Çoğunun uzunluğu 3-15 mm arasında değişir. Ama bazılarının uzunluğu 30 cm’yi aşar. Tropik bölgelerde yaşayan türler genellikle parlak renklidir,

Planaryalar gövdelerini dalgalandırarak yüzer ya da bir yüzey üstünde sürünerek ilerler. Karada yaşayanlar hareketlerini kolaylaştırmak için sümüklüböcekler gibi. salgıladıkları bir mukus katmanıyla sürünme yüzeyini örter, Çoğu etçildir ve gece beslenir. Başlıca besinlerini tek hücreliler çok küçük salyangozlar ve solucanlar oluşturur.

Zarganaya benzeyen, Akdeniz ve Ege’de de bulunan ıskarmozbalığı da denilen uzun ince gövdeli balıkların ortak adı

 

Planaryalar erdişidir. Üreme organları güz başlarında gelişmeye başlar. Döllenmiş yumurtaları içeren yumurta kılıfları baharda bırakılır. Yumurtadan çıkan yavrular başkalaşmaya uğramayacak ölçüde gelişmiştir. Planocera cinsinin üyeleri yumurta içinde bir larva evresinden geçer.

Bazı türlerde yumurta kılıfı içindeki canlı ikiye bölünür ve bu parçalar ayrı bireyler olarak gelişir. Microstomum cinsinde yeni bireyler öbürlerinin kuyruk ucunda oluşur. Tomurcuk denen bu bireyler ana gövdeye bir süre bağlı kalır. Bu süre içinde art arda eklenmiş tomurcuk sayısı üç ya da dördü bulabilir. Planaryalar yitirdikleri parçalarını hızla yenileyebilme yetenekleri nedeniyle laboratuvarda deney hayvanı olarak kullanılmaktadır.

Planarya

Planarya, Turbellaria sınıfının Planariidae familyasından yassı solucanların ortak adı. Bu ad önceleri yalnız Planaria cinsinin üyelerine veriliyordu. Sonr

Book Editions:

Edition : Hayvanat
Name : Planarya
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
4

Sen de birkaç kelam et...

Select Language