Planck Sabiti

Planck sabiti (simgesi h), kuvantum mekaniğine ilişkin eşitliklerde yer alan, parçacık ve dalgaların atom ölçeğindeki davranışlarına ve ışığın parçacık niteliğine ilişkin temel fizik sabiti. İlk kez Alman fizikçi ’ın 1900’de ortaya koyduğu, kara cisim ışımasının dağılımını veren eşitlikte yer aldığı için bu adla adlandırılmıştır (Planck ışınım yasası). Planck sabiti, ışınımın, örneğin ışığın, ayrık (kesikli) enerji paketleri biçiminde salındığı, yayıldığı ve soğurulduğu ve kuvantum olarak adlandırılan bu enerji paketlerinin değerinin ışınımın frekansı ile Planck sabitinin çarpımına eşit olduğu gerçeğinden kaynaklanır. Her kuvantumun, bir başka deyişle fotonun enerjisi, E=hv eşitliğiyle verilir; burada Planck sabiti, v ise ışınım frekansıdır. Kuvantum mekaniğindeki eşitliklerde sık sık h sabiti ile karşılaşılır, Dirac h’si olarak da adlandırılan bu sabit h/2 π’ye eşittir.

Planck sabiti, eylem olarak da adlandırılan enerji X zaman boyutundadır. Bu nedenle, Planck sabiti temel eylem kuvantumu olarak da tanımlanır. Planck sabitinin değeri metre-kilogram-saniye birimler sisteminde 6,626176Xx10‾³4 joule-saniye; santimetre-gram-saniye birimler sisteminde ise 6,626176Xx10¯²7 erg-saniye’dir.

Fırın sıcaklıkları gibi yüksek sıcaklıkları ölçmekte kullanılan aygıt

 

Planck Sabiti

Planck sabiti (simgesi h), kuvantum mekaniğine ilişkin eşitliklerde yer alan, parçacık ve dalgaların atom ölçeğindeki davranışlarına ve ışığın parçacık nit

Book Editions:

Edition : Fizik
Name : Planck Sabiti
Author : Ansikloedist
Format : EBook

Editor's Rating:
4

Sen de birkaç kelam et...

Select Language