Plaser Madenciliği

Plaser madenciliği, alüvyonlu çökellerden altın çıkarmanın en eski yöntemi. Bu tür çökeller, hızlı akan akarsularca taşınan ve suyun akışının yavaşladığı bölgelerde çökelen altın içeren kum ve çakıllardan oluşur. Özgül ağırlığı daha büyük olduğundan altın, silisli malzemelere göre daha hızlı batar, plaser madenciliğinde de bu özellikten yararlanılır. Plaser işletmeciliğinin temel ilkeleri ilk günlerinden bu yana değişmemiş, ama uygulanan yöntemler oldukça gelişmiştir.

19. yüzyılın büyük altına hücum dönemlerinde madenciler temel olarak tavada yıkama yönteminden yararlanırlardı. Bu yöntemde bir tavanın içine birkaç avuç dolusu toprak ya da çakıl ile bol miktarda su doldurulur, daha sonra tava sallanarak içindekiler çalkalanırdı. Böylece altın ve ağır malzemeler tavanın dibine çöker, silisli malzemeler ve su dışarı atılırdı.

Daha sonraları yıkama tavası geliştirilerek, bebek beşiğine benzediği için “beşik” olarak adlandırılan çalkalama aleti yapıldı. Daha bol miktarlarda cevherin incelendiği beşikte, delikli demir bir levhanın üstüne kürekle çakıl atılır, üstüne de su dökülürdü. Suyun etkisiyle ince malzemeler aşağıdaki bir oluğa dökülür, buradan da beşiğin tabanına dik olarak yerleştirilmiş ızgaralara taşınırdı. Beşikten geçiş sırasında ızgaralara takılan altın daha sonra toplanırdı.

Mıknatıstaşı olarak da bilinen, Fe3O4 yapısında oksit minerali

 

20. yüzyılın başlarında geliştirilen tarama yöntemi günümüzde de önemini korumaktadır. Bu yöntemde, merdiven denen sabit bir çerçevenin çevresinde dönen bir dizi kepçeden yararlanılır. Daha sonraları da, kepçeli kazı araçlarıyla açılan havuzlarda yüzdürme yöntemi geliştirilmiştir.

 

Plaser Madenciliği

Plaser madenciliği, alüvyonlu çökellerden altın çıkarmanın en eski yöntemi. Bu tür çökeller, hızlı akan akarsularca taşınan ve suyun akışının yavaşladığı b

Book Editions:

Edition : Madencilik
Name : Plaser madenciliği
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
4

Sen de birkaç kelam et...

Select Language