Plazmit

, mikrobiyolojide, birçok bakteri türünde bulunan ve kromozomların dışında yer alan genetik madde. bakteri için temel önemi olmayan ve seçici yarar sağlayan yuvarlak bir dezoksiribonükleik asit (DNA) molekülüdür. Kolisinojen (ya da Col) etken olarak bilinen bir türü, bakteri öldürücü etkinliği olan kolisin adlı proteinlerin yapımını belirler. R etkeni olarak bilinen başka bir tür ise bakterinin antibiyotiklere karşı direncini etkiler. Bazı Col ve R etkenleri bakteri kolonisinde bir hücreden öbürüne geçerek hızla yayılabilir.

Botanik biliminin tarihsel gelişimine ve bitki fizyolojisinin bağımsız bir bilim dalı olmasını sağlayan Alman botanikçi

 

Plazmit

Plazmit, mikrobiyolojide, birçok bakteri türünde bulunan ve kromozomların dışında yer alan genetik madde. Plazmit bakteri için temel önemi olmayan ve seçic

Book Editions:

Edition : Mikrobijoloji
Name : Plazmit nedir?
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
4

Sen de birkaç kelam et...

Select Language