Plebisit

, bir yönetici ya da hükümetin seçilmesi, bağımsızlık ya da bir başka devlete katılma kararı alınması, iç politikaya ilişkin bir sorunda tercihin belirlenmesi ve benzeri amaçlara yönelik olarak bir ülke ya da bölge halkının oyuna başvurulması.

Plebisitte seçmenlerden, birbirine seçenek oluşturan siyasal programlar ya da öneriler arasında bir seçim yapmaları değil, belli bir hükümet biçiminin ya da politikanın yasallığını onaylamaları ya da reddetmeleri istenir. Bu bakımdan plebisit daha demokratik bir nitelik taşıyan halk oylamasından (referandum) farklı bir nitelik taşır. Uygulamada bazı halk oylamalarının plebisite dönüştüğü ya da halk oylamasıyla plebisitin iç içe geçtiği görülür. Hükümetler plebisiti genellikle siyasal partiler gibi aracı kurumları devre dışı bırakarak doğrudan halka başvurmanın bir yolu olarak kullanır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı olan, Belçika’nın müdahalesiyle gelişen bölgeci ayaklanmalar sırasında zorla görevden uzaklaştırılan ayrılıkçı kuvvetlere teslim edilerek acımasızca öldürülen siyasetçi

Kökeni Eski Roma’da pleb meclislerinin aldığı karar anlamındaki plebiscitum’a dayanan plebisit, Fransa’da 1789 Devrimi sonrasında, halk egemenliğinin bir ifadesi olarak görüldü ve yaygınlık kazandı. Napoleon 1804’te düzenlenen bir plebisitle imparator oldu. Plebisit ulusal sorunların çözümünde de kullanıldı. Örneğin 1935’teki plebisitte Saar, Fransa yerine Almanya’nın parçası olarak kalmayı yeğledi.

Plebisit, örgütlü ve partili muhalefeti etkisizleştirerek halk üzerinde egemenlik kurma olanağını sağladığı için, iktidarlarını meşrulaştırmak isteyen totaliter rejimlerce de kullanılabilir. Örneğin Hitler, gerek iktidara geliş sürecinde, gerekse iktidarını pekiştirme yolunda bu araçtan yararlanmıştır

Plebisit

Plebisit, bir yönetici ya da hükümetin seçilmesi, bağımsızlık ya da bir başka devlete katılma kararı alınması, iç politikaya ilişkin bir sorunda tercihin b

Book Editions:

Edition :
Name : Plebisit Nedir?
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
5

Sen de birkaç kelam et...

Select Language