Pomponius Mela 48

Pomponius Mela

, ilkçağda coğrafya üzerine klasik Latinceyle yazılmış tek inceleme olan ’in (Dünyanın Konumu Üzerine) yazarı (d.,ö.. İS 43).

De chorographia (Haritacılık Üzerine) adıyla da bilinen yapıtını İS 43 ya da 44’te kaleme almıştır. Kitap 13 yüzyıl sonra açılan keşifler çağına değin etkisini sürdürmüştür. Plinius (Yaşlı) doğa bilimleri ansiklopedisinde, her düzeydeki okuyucu için yazıldığı sanılan bu kitaptan yetkin bir kaynak olarak söz eder.

Osmanlı döneminde Türkçe olarak yayımlanmış İLK aylık bilim ve kültür dergisi.

 

Büyük ölçüde Eski Yunan kaynaklarından aktarmalara dayanmasına ve birçok eskimiş bilgi içermesine karşın Mela’nın yapıtının ilkçağ coğrafya kitapları arasında özgün bir yeri vardı. Yapıtta, evrenin merkezi olarak düşünülen yeryüzü beş kuşağa ayrılıyordu: Kuzey soğuk kuşak, kuzey ılıman kuşak, kızgın kuşak, güney ılıman kuşak ve güney soğuk kuşak. İki ılıman kuşak yaşamaya elverişliydi, ama bunlardan yalnızca kuzey­deki biliniyordu. Kuzeyde yaşayanlar gü­neydeki ılıman kuşağa, arada bulunan kız­gın kuşaktaki dayanılmaz sıcaklık nedeniyle ulaşamıyorlardı. Mela’ya göre, yeryüzünü kuşatan okyanus yeryüzünü dört deniz ala­nına bölüyordu. Bunların en önemlisi Ak­deniz’di. Mela, uzaklık gibi teknik ayrıntıla­rı dikkate almamış, ama andığı yerleri kısa tümcelerle betimlemişti. Bilinen yakın böl­gelerle ilgili az şey yazmış, uzak bölgeler hakkında ise efsanelere bile yer vermişti.

 

Pomponius Mela 49

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language