Derin Bilgili Ansiklopedi

Restorasyon Dönemi Edebiyatı

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Restorasyon dönemi edebiyatı, İngiltere’de Cromwell Cumhuriyeti’nin ardından monarşinin restorasyonuyla (1660) birlikte gelişen edebiyat. Bazı edebiyat tarihçileri bu dönemi II. Charles’ın krallığıyla (1660/85) sınırlarken, başkaları II. James döneminde (1685-88) yazılan yapıtları da bu dönem içinde ele alır.

Restorasyon dönemini, Kraliçe Anne’in hüküm sürdüğü (170214) “klasik” Augustus dönemi izler. Roman, yaşamöyküsü, tarih, gezi yazısı, gazetecilik gibi çağdaş türler, yeni toplumsal ve ekonomik koşullarla birlikte yeni bilimsel buluşların yapıldığı ve “yeni felsefi kavramların ortaya çıktığı Restorasyon döneminde olgunlaştı. Bu dönemde ayrıca, çoğu siyasal ve dinsel bir nitelik taşıyan broşürlerde büyük bir artış görüldü. John Bunyan’ın ünlü alegorik yapıtı The Pil grim’s Progress de (1678; Hac Yolunda, 1932) bu dönemde yazıldı. Şiir ve düzyazı alanında dönemin en önemli adlarından biri olan John Dryden’ın yanı sıra, Rochester 2. kontu John Wilmot, Samuel Butler ve John Oldham gibi yazarların da en iyi şiirleri genellikle yergi türündeydi ve bu şiirler Alexander Pope, Jonathan Swift ve John Gay gibi Augustus dönemi yazarlarına örnek oluşturdu. Restorasyon dönemi, her şeyden önce tiyatronun altın çağını yaşadığı bir dönemdi.

Yeni-klasik Fransız tiyatrosundan etkilenen, kahramanlık konulu oyunlar moda olmakla birlikte, dönemin en önemli oyunları George Etherege, William Wycherley, Sir John Vanbrugh ve William Congreve gibi yazarların toplumsal eleştiriler içeren töre komedileriydi.

Müzikli ve konuşmalı ilk film

 

Leave a comment
tr Turkish
X