Resuliler

, Eyyubilerin Arabistan Yarımadasının güney eyaletlerinden çekilmelerinden sonra Yemen ve Hadramut’ta hüküm süren (1229-1454) Müslüman hanedan. , güneyli Arapların efsanevi atası ’ın soyundan geldiklerini iddia etmekle birlikte, Oğuz kökenliydiler. Hanedanın kurucusu halifesinin elçisiydi. Oğlu Ali Yemen’in son Eyyubi hükümdarı Mesud Salaheddin döneminde (1215-29) Mekke valiliğinde bulundu. Sonradan bütün ülkenin yöneticisi oldu. Resul’ ün torunu Ömer bin Ali (hd 1229-50), önce Yemen’in batısındaki Zebid kentine yerleşti, daha sonra dağlık iç bölgelere taşınarak Sana’yı Resulilerin başkenti yaptı. Hicaz’ın 1252’den sonra Memlük egemenliği altına girmesine karşın, Mekke’nin yönetimini de elinde tuttu.

İzleyen iki yüzyıl içinde Yemen önemli ve zengin bir Müslüman devlet durumuna geldi. Resuli hükümdarı 1258’de halife unvanını aldı. Çin, Hindistan ve Seylan’la (bugün Sri Lanka) siyasal ve ticari ilişkiler sürdürüldü ve Aden limanının açilması dış ticaretin canlanmasını sağladı. Ama Memlükler 14. yüzyıl ortalarında Mekke’de yaşanan karışıklıklardan yararlanarak Resulilerin iç işlerine karışmaya başladılar. (hd 1400-24) bir süre için denetimi yeniden ele geçirdiyse de iç huzursuzluklar, köle ayaklanmaları ve veba, hanedanın çöküşünü hızlandırdı. Son Resuli hükümdarı güçlenen Tahiriler karşısında 145″te tahttan çekildi ve Osmanlıların eline geçtiği 16. yüzyıla değin Yemen Tahirilerin egemenliği altında kaldı.

Çosan Hanedanı olarak da bilinen, Kore’nin en son ve en uzun ömürlü kraliyet hanedanı

 

No Responses

  1. uzman06 Ekim 15, 2019

Sen de birkaç kelam et...

10 − 6 =

Select Language