Resullerin İşleri

, ’in beşinci kitabı. Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ilişkin önemli bilgiler içerir. Aslı Yunanca olan metnin İncil yazarı Luka tarafından kaleme alındığı sanılır. Luka İncili’nin bittiği yerden, Hz. İsa’nın Göğe Çıkışı’yla başlar. Roma’da İS 70-90 arasında (belki daha önce) yazıldığı sanılır. Pentekostes’te Havariler’e Kutsal Ruh’un inişinden sonra, Hıristiyanlığın Yahudi olmayanlar arasında Kutsal Ruh’un kılavuzluğunda yayılışı ve kilisenin Yahudi geleneklerinden kopuşu anlatılır. Ayrıca, Luka’nın yakın arkadaşı, ’un Yahudi olmayan halklar arasındaki misyonerlik gezilerine geniş yer verilir. Kilisenin ilk dönemlerine ilişkin çok önemli tarihsel bilgiler içeren kitap, Paulus’un ’teki mektuplarının da anlaşılmasını sağlar.

Yidiş dilinde basılmış bilinen ilk kitap

 

Sen de birkaç kelam et...

20 − 14 =

Select Language