Derin Bilgili Ansiklopedi

Resullerin İşleri

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Resullerin İşleri, Yeni Ahit’in beşinci kitabı. Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ilişkin önemli bilgiler içerir. Aslı Yunanca olan metnin İncil yazarı Luka tarafından kaleme alındığı sanılır. Luka İncili’nin bittiği yerden, Hz. İsa’nın Göğe Çıkışı’yla başlar. Roma’da İS 70-90 arasında (belki daha önce) yazıldığı sanılır. Pentekostes’te Havariler’e Kutsal Ruh’un inişinden sonra, Hıristiyanlığın Yahudi olmayanlar arasında Kutsal Ruh’un kılavuzluğunda yayılışı ve kilisenin Yahudi geleneklerinden kopuşu anlatılır. Ayrıca, Luka’nın yakın arkadaşı, Aziz Paulus’un Yahudi olmayan halklar arasındaki misyonerlik gezilerine geniş yer verilir. Kilisenin ilk dönemlerine ilişkin çok önemli tarihsel bilgiler içeren kitap, Paulus’un Yeni Ahit’teki mektuplarının da anlaşılmasını sağlar.

Yidiş dilinde basılmış bilinen ilk kitap

 

Leave a comment
tr Turkish
X