Reval Görüşmeleri

Reval Görüşmesi, İngiltere kralı VII. Edward ile Rus çarı II. Nikolay’ın, 8-9 Haziran 1908’de Reval’de yaptıkları görüşme. Reval Görüşmesi İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni, II. Meşrutiyetin (1908) bir an önce ilanı konusunda harekete geçiren nedenlerdendir.

İngiltere 3 Mart 1908’de, yüzyılın başından beri büyük bir kargaşanın yaşandığı Balkanlar’a ve Makedonya’ya yönelik bir dizi öneri açıkladı. Osmanlı egemenliğindeki Makedonya’ya büyük devletlerin açık müdahalesi anlamına gelen bu öneriler Osmanlı yönetiminde “büyük bir tedirginlik yaratırken, Rusya, bazı farklılıklarla, müdahaleden yana tutum aldı. İki büyük devlet, Makedonya’ya bir genel müfettiş atanması, bölge bütçesinin Osmanlı maliyesinden ayrılması, genel müfettişin emrinde yabancı bir generalin komuta edeceği özel bir jandarma gücünün oluşturulması, kamu görevlilerinin de yerli Hıristiyanlar arasından ve genel müfettişçe atanması konularında anlaştılar. Ayrıca İngiltere ve Rusya

arasında en üst düzeyde görüşme yapılması kararlaştırıldı Reval Görüşmesi’nde kral ve çar, yalnız Makedonya konusunu ele almış gözüktüler. Vardıkları kararların, bir program kapsamında açıklanmasını benimseyerek ayrıldılar.

Zeynep Kâmil Hastanesi’ni yaptıran Sadrazam

 

Reval görüşmelerini Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yönelik yeni bir girişim olarak değerlendiren gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri, durumu II. Abdülhamidin etkisiz ve yanlış dış politikasına bağladılar. Bölgedeki Hıristiyan halklara eşitlik ve yurttaşlık haklarının tam olarak sağlanmasını ve parlamenter sistemin yeniden kurulmasını devletin birliği için zorunlu saydılar. Kanun-ı Esasi’nin yeniden yürürlüğe konması ve etkin bir ulusal politika izlenmesi isteğiyle İttihat ve Terakki ile ona bağlı askeri birlikler 12 Temmuz 1908’de Manastır’da harekete geçtiler. Bu gelişmelerin sonunda II. Abdülhamid I. Meşrutiyet’i ilan ederek Kanun-ı Esasi’yi yeniden yürürlüğe koydu (23 Temmuz 1908).

Total
0
Shares
1 comment
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Revak

Next Article

Revani

Related Posts