Derin Bilgili Ansiklopedi

Ribekit

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Ribekit, granit ya da siyenit gibi asidik korkayaçlarda bulunan amfibol minerali. Lifli bir. türü olan krokidolit, başkalaşım kökenlidir ve asbest olarak kullanılır. Ribekit, hem demir II, hem de demir III içeren bir sodyum silikattır. Kimyasal yapısındaki demirin yerini magnezyum ya da magnezyum ile birlikte alüminyum alabilir ve bunun sonucunda magneziyoribekit ya da glaukofan oluşur. Magneziyoribekitin özellikleri, glaukofan ile ribekitin arasındadır ve glaukofan gibi düşük tenörlü başkalaşım kayaçlarında yer alır.

Nükleer reaktörlerde yapı malzemesi olarak kullanılan, periyodik tabloda IVb yer alan, atom numarası 40 olan element

 

Leave a comment
tr Turkish
X