Ribonükleik asit

Ribonükleik asit, RNA, hücrede protein bireşimlenmesinde işlev gören ve bazı virüslerde genetik bilgiyi taşıyan yüksek molekül ağırlıklı, karmaşık yapılı organik bileşik. Riboz içeren farklı uzunluklardaki nükleotitlerin birbiri çevresinde sarmal yapmasıyla oluşur. İçerdiği nükleotit sayısı, türüne göre değişir; taşıyıcı RNA’nın bir türünde bu sayı yüzden az, bazı türlerde birkaç bin kadardır. RNA’daki azotlu bazlar adenin, guanin, sitozin ve urasildir.

Haberci (messenger) RNA (mRNA), taşıyıcı RNA (tRNA) ve ribozom RNA’sı (RNA) olmak üzere başlıca üç türü vardır. Protein bireşiminde mRNA çekirdekteki DNA’nın içerdiği kodları sitoplazmadaki protein bireşim yeri olan ribozomlara taşır. Ribozom RNA’sı ve proteinden oluşan ribozomlarda mRNA’nın taşıdığı kodlar okunur. mRNA’daki üçlü baz dizilerinin her biri belirli bir aminoasidin bireşimini sağlar. tRNA tarafından ribozomlara taşınan aminoasitler birleşerek proteinleri oluşturur.

Başlıca RNA türlerine ek olarak, hücrede başka küçük RNA molekülleriyle RNA ve proteinden oluşan ribonükleoproteinler de yer alır. Ribonükleoproteinlerin bazılarındaki RNA’nın enzim işlevi gördüğü anlaşılmıştır. RNA molekülünün yapısı 1965’te R.W. Holley tarafından tanımlanmıştır.

Dünyadaki bilinen en büyük ansiklopedi

 

Total
0
Shares
1 comment
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Jose de Ribera

Next Article

Marc Riboud

Related Posts