Derin Bilgili Ansiklopedi

Ribozom

0 1

Çağrı Tasarım Kampanya

Ribozom, bütün canlı hücrelerde büyük miktarlarda bulunan ve hücredeki protein bireşim yeri olan küçük parçacıklar. Hücre içinde serbest ya da endoplazmanın zarımsı ağ yapısına tutunmuş olarak bulunan küçük taneciklerdir. Ribozomun çapı 200 angström kadardır, yüzde 40 protein, yüzde 60 da RNA’dan oluşur. Yapısında dört RNA molekülü ile 70 kadar değişik protein bulunur. Biçimsel açıdan biri küçük, öbürü büyük iki alt birimin bileşiminden oluşur; bunların ikisinin de kendine özgü bir biçimi vardır. Her hücrede çok sayıda bulunan ribozomlar hücrenin toplam RNA’sının büyük bölümünü oluşturur.

Ribozomlar, genetik şifrenin taşıdığı bilgilerin protein moleküllerine dönüştürüldüğü yerlerdir. Haberci (messenger) RNA’ların o(mRNA) taşıyıcı ORNA (ERNA) dizisini belirlediği, RNAların da aminoasitlere bağlanarak protein bireşimini gerçekleştirdiği yer burasıdır. Yeni bireşimlenen proteinler daha sonra ribozomlardan ayrılarak hücre içinde kullanılacakları yerlere gider.

Hücrede protein bireşimlenmesinde işlev gören ve bazı virüslerde genetik bilgiyi taşıyan organik bileşik

 

Leave a comment