Derin Bilgili Ansiklopedi

Rıka

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Rıka, aklâm-ı sitte denen altı temel yazıdan biri (Arapçada “kısa mektuplar’). Eskiden mektuplar, öyküler bu yazıyla yazılırdı. Rıka, tevki yazının kurallarına bağlıdır ve onun, nesih yazı boyunda yazılan biçimidir. Rıkada, birleşmeyen harfler yumuşak çizgilerle birbirine bağlanır. Bazen harflerden birinin yazılmayıp bir çizgiyle gösterildiği de olur.

Rıka aynı zamanda vakıf işlerinde ve Kur’an’ların son sayfalarında da çok kullanılmıştır. Bu son sayfada hattatlar kendi adlarını, Kuran’ı yazdıkları yeri ve tarihi belirtirlerdi. Osmanlı döneminde hattatların, yetiştirdikleri öğrencilerinin icazetnamelerinin altına izin cümlesini rıkayla yazmaları gelenektendi. Bu nedenle rıkaya icaze yazısı da (hatt-ı icaze) denmiştir.

Osmanlı mimarlığında renkli camlarla yapılan pencere
Rıka, aklâm-ı sitte

Leave a comment
tr Turkish
X