Yuri Petroviç Lyubimov 48

Yuri Petroviç Lyubimov

, Moskova’dakı ’nda yürüttüğü deneysel çalışmalarla tanınan Rus tiyatro oyuncusu ve yönetme­ni (d. 30 Eylül 1917, Yaroslavl, Rusya, 5 Ekim 2014, Moskova, Rusya).

Sovyet ordusunda 1940-46 arasında görev yaptı. Terhis olduktan sonra Yevgeni Vah­tangov Tiyatrosu’na katıldı. Daha önce öğ­renim görerek 1939’da mezun olduğu B. V. Şçukin Tiyatro Okulu’nda 1953’ten baş­layarak öğretmenlik yaptı. 1964’te Tagan­ka Tiyatrosu’nun başyönetmeni oldu. Sah­neye koyduğu oyunlarda SSCB Komünist Partisi’nin çizgisini sorgulayan felsefi ve si­yasal konuları gündeme getirmekten ka­çınmadığı için, Taganka Tiyatrosu aydınla­rın ve rejim karşıtlarının bir toplanma yeri durumuna geldi. Lyubimov 1984’te Lond­ra’da bulunduğu sırada yurttaşlıktan çıka­rıldı. Sonraki yıllarda ABD ve Batı Avru­pa’da birçok tiyatro ve opera toplulu­ğunda konuk yönetmen olarak çalıştı.

Yuri Petroviç Lyubimov
Denediği çekim teknikleri ve geliştirdiği bağımsız sinemacılık anlayı­şıyla Yeni Dalga yönetmenlerini etkileyen bir klasik olan A bout de souffle (Serseri Aşıklar) ile ünlenen Fransız sinema Yönetmeni.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language