Robert R. McCormick 48

Robert R. McCormick

, adıyla da bilinen ABD’li gazete yayımcısı (d. 30 Temmuz 1880, Chicago – ö. 1 Nisan 1955, Wheaton, Illinois, ABD).

Kendine özgü başyazılarıyla ABD’de muhafazakar gazeteciliğin önde gelen temsilcisi olmuştur. Onun yöne­timinde Chicago Tribune, ABD’deki benzer gazeteler arasında en büyük tiraja ulaşmış, ayrıca dünyanın en çok reklam geliri olan gazetesi durumuna gelmiştir. 

McCormick, Chicago Tribune’un başyaza­rı ve yayımcısı (1855-99) Joseph Medill’in torunuydu. 1904-10 arasında Chicago yerel yönetiminde çeşitli görevler aldı. Amerikan Çıkarma Kuvveti’nde subay olarak I. Dün­ya Savaşı’na katıldı ve Üstün Hizmet Ma­dalyası’yla ödüllendirildi.

1911 ‘de Chicago Tribune Company’nin başkanlığına getirildi. 1914-25 arasında ku­zeni Joseph Medill Patterson ile gazete­nin genel yayın yönetmenliğini ve yayım­cılığını paylaştı. 1925’te bu görevleri tek başına üstlendi. Tribune’a gazete kağıdı sağlamak için orman alanları, kağıt fabrika­ları, hidroelektrik santrallar, gemi şirketleri satın aldı. Ayrıca radyo ve televizyon kuru­luşları ile yeni gazeteler aldı ya da kurdu.

20. yüzyılın en ünlü ve önemli basın ve röportaj fotoğrafçılarından, Master of Leica ünvanlı Fransız Fotoğrafçı

 

New York’ta yayımlanan tabloit Daily News (1919; 1925’ten sonra tümüyle Patter­son’ın yönetimine geçti) ve Washington D.C. ‘de yayımlanan Times-Herald (1949; 1954’te The Washington Post’a satıldı) bun­lardan bazılarıydı.

Anayasal özgürlükleri ve başka ülkelerin içişlerine karışmama ilkesini savunan McCormick, içki yasağına, Roosevelfin New Deal (Yeni Düzen) yönetimine, Tru­man’ın Adil Düzen’ine ve Marshall Planı’na karşı çıktı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language