Robert Staughton Lynd 48

Robert Staughton Lynd

Robert Staughton Lynd, ABD sosyolojisinin klasiklerinden sayılan ve aynı zamanda geniş bir okur kitlesi bulan kitaplarını eşi ile birlikte yazan ( 1929. 1937) yazarı (d. 26 Eylül 1892, New Albany. lndiana – ö. 1 Kasım 1970, Warren, Connecticut).

Kültürel antropolojinin yöntemle­riyle çağdaş bir Batı kentini inceleyen ilk araştırmacılar oldukları kabul edilir.

Robert Lynd 1914-18 arasında Publishers Weekly adlı derginin yayın yönetmenliğini yaptıktan sonra New York’ta çeşitli yayın­evlerinde çalıştı. Sosyal ve Dinsel Araştır­malar Enstitüsü adına küçük kentleri konu alan sosyolojik bir araştırmayı yönetti (1923-215). Sosyal Bilimler Araştırma Kuru­lu’nda görev aldı (1927-31) ve 1931’de Columbia Üniversitesi’nde sosyoloji dersle­ri vermeye başladı. 1939’da Knowledge for What ? (Ne için Bilgi ?) adlı kitabını yazdı. 3 Eylül 1921’de Helen Merrell‘le evlendi.

Robert ve Helen Lynd İndiana’nın Mun­cie kentindeki sosyal tabakalaşmaya ilişkin gözlemlerine dayanarak Middletown: A Study in Contemporary American Culture (1929;_ Middletown: Çağdaş Amerikan Kül­türü Üzerine Bir inceleme) ve Middletown in Transition: A Study in Cultural Confiicts (1937; Middletown Geçiş Döneminde: Kül­türel Çatışmalar Üzerine Bir İnceleme) adlı kitaplarını yazdılar.

Tipik bir Amerikan kentini bir ölçüde sosyal bilimlerin haksızlık ve uygunsuzlukları gözler önüne serme yaklaşımıyla inceledikleri bu kitaplarda Marksizmden de etkilenmişlerdi. Orta sınıfı antropolojik anlamda bir kabile olarak ele almaları ise bir yenilikti. Middletown in Transition, Büyük Bunalım’ın yol açtığı toplumsal değişmelerin çözümlenmesine ay­rılmıştı.

İngiliz komedisi­nin gelişiminde önemli rol oynamış, İngiliz dilinde kalıcı etki bırakmış ilk düzyazı ustası yazar

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language